Z nadgradnjo v skupni vrednosti 15,5 milijona evrov so si občine solastnice zagotovile še kakovostnejše čiščenje in možnost sprejema večjih količin odpadnih voda v čiščenje, kar seveda hkrati povečuje tudi stroške tega čiščenja odpadnih voda. Te v CČN odvajajo v reko Kamniško Bistrico. Ker se stroški čiščenja odpadne vode že več kot deset let na območju CŠČN Domžale - Kamnik niso spreminjali, bodo zneski letošnjih položnic opazno povišani. Povprečno štiričlansko gospodinjstvo s povprečno porabo pitne vode okoli 14 kubičnih metrov na mesec (114 litrov na osebo na dan), ki je do zdaj plačevalo brez DDV okoli 4,3 evra na mesec, bo tako poslej plačevalo okoli 7,3 evra na mesec brez DDV. Varstvo okolja stane, ob tem opozarjajo na CČN, kjer zagotavljajo kakovostno čiščenje komunalnih in industrijskih odpadnih voda za 30.000 gospodinjstev in vse industrijske obrate območja. S tem ne izboljšujejo le kakovosti reke Kamniške Bistrice, marveč zagotavljajo tudi varovanje podtalnice in čiste pitne vode.