V Postojni so danes odprli prenovljeno centralno čistilno napravo, ki so jo zaradi različnih zapletov prenavljali več let. V letu 2015 so staro čistilno napravo zamenjali z novo, tehnološko modernejšo in zmogljivejšo čistilno napravo. Prenova centralne čistilne naprave v Postojni je stala 3,5 milijona evrov, 95 odstotkov zneska pa je občina pridobila iz evropskih in državnih sredstev.

Sodobnejša in zmogljivejša

Čistilna naprava v Postojni sicer obratuje od leta 1985, danes pa ima povsem novo podobo, predvsem pa je tehnološko sodobnejša in zmogljivejša. Nanjo so priklopljena naselja Postojna, Stara vas in Rakitnik. Postojnski župan Igor Marentič je na današnji otvoritvi izpostavil, da bo občina Postojna zgradila še eno čistilno napravo v Planini pri Rakeku. Pomembna pa bo tudi gradnja kanalizacijskega sistema, s priklopi nanj pa bo tako zapolnjena tudi postojnska čistilna naprava.

Po besedah direktorja Kovoda Davida Penka bo treba rešiti tudi težavo z meteorno vodo, ki lahko bistveno poslabša delovanje čistilne naprave, zato bi morali meteorno vodo ločiti od fekalne kanalizacije, je dejal Penko.

Ob čistilni napravi učna pot

Ob celoviti prenovi čistilne naprave niso zanemarili niti izobraževalnega vidika, ki ga lahko imajo tovrstni objekti. Po zgledu pivške čistilne naprave je tudi centralna čistilna naprava Postojna dobila svojo učno pot. Gre za tako imenovane učne točke, ki vodijo skozi proces odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

Na lokaciji čistilne naprave Postojna izvajajo tudi študijo izvedljivosti, s katero iščejo možnost predelave bioloških odpadkov v ogljikovo fosforno gnojilo in v biooglje s pomočjo pirolize. Cilj dvoletnega poskusa, ki ga izvajajo od letošnjega januarja in bo trajal do decembra prihodnje leto, je pridobivanje podatkov o dejanskem učinku biooglja na kmetijskih površinah.

Odpadna voda iz mešanega kanalizacijskega sistema priteka v centralno čistilno napravo prek lovilca kamenja, kjer se s posedanjem ločijo večji delci peska in drugi grobi material, do grabelj, ki odpadno vodo mehansko očistijo delcev, večjih od dveh centimetrov.

Nadaljnji proces čiščenja odpadne vode obsega fino sito, ki iz odpadne vode izloči delce, večje od 2,5 milimetra, ter lovilec peska in maščob. Maščobe se nalagajo v zalogovniku maščob, pesek pa se prenese na pralnik peska, kjer se očisti in nalaga v zabojnik. sta, vbr