Novo domžalsko solarno avtobusno postajališče v središču mesta (v smeri proti Ljubljani) je stalo nekaj več kot 34.000 evrov, zajema pa nadstrešnico s solarnimi paneli in led svetilkami, informativni led zaslon, ogrevane klopi ter osem USB in dva polnilnika za brezstično polnjenje. Hkrati so uredili tudi okolico, ki je dodatno polepšala mestno središče.

V kratkem bodo v občini Domžale končali tudi rekonstrukcijo druge faze Ulice 7. avgusta v Dobu (Smetarska ulica), ki se vleče že kar nekaj let. Zamudam je botrovalo zamudno pridobivanje zemljišč za rekonstrukcijo mostu čez Hujski potok. Pogodbena vrednost del znaša 260.000 evrov. V sklopu ureditve novega armiranobetonskega mostu je bila urejena brežina Hujskega potoka, kar bo zagotovilo večjo pretočnost vodotoka in večjo poplavno varnost območja. Uredili so tudi javno razsvetljavo v križišču in hodnik za pešce, ki bo omogočal varno prečkanje ceste Gorjuša–Dob.

Povsem novo podobo dobiva tudi okolica osnovne šole Venclja Perka. Naložba je bila razdeljena na dva dela, med počitnicami so letos uredili zahodni del, prihodnje leto pa bo na vrsti vzhodni del zunanje okolice šole. Uredili so tudi parkirne in manipulativne površine, naložba je stala 180.000 evrov.

Približno 50.000 evrov je občino stala prenova pločnika in kolesarske steze ob regionalni (Šaranovičevi) cesti od mostu čez Kamniško Bistrico do lekarne na Viru. Končali so tudi že prenovo Kettejeve ulice na Rodici. Za obnovo pločnika, cestišča, javne razsvetljave in preureditev hitrostnih ovir so odšteli 120.000 evrov.

Za rekonstrukcijo ceste Preserje–Lek so na občini Domžale odšteli okoli 220.000 evrov. Rekonstrukcija je obsegala obnovo pločnika in cestišča, obnovo meteorne kanalizacije, zamenjavo prometne signalizacije in sanacijo površine ob železniški progi. Slovenske železnice so hkrati poskrbele za nivojsko ureditev tirov v območju križanja s cesto. Prenovljena je tudi že cesta Pot za Bistrico, v športnem parku Ihan pa so bogatejši za nova igrala in telovadna orodja. V sklopu dopolnitve in prenove programov v ŠP Ihan so razširili otroško igrišče in ga opremili z novimi igrali, ki vključujejo veliko plezalno piramido, plezalni stolp z mostom ter gugalno gnezdo. Vsa igrala so dobila novo varnostno podlago, kmalu sledi še nova ograja. Uredili so tudi zunanji vadbeni park »street workout«.

Med drugim so obnovili tudi komunalno infrastrukturo na cesti Pod hribom v Radomljah in zgradili kanalizacijsko omrežje v naselju Brezje pri Dobu ter v Krumperški ulici, kjer bodo obnovili tudi vodovod. Gradbena dela bodo končali predvidoma decembra.

Približuje pa se tudi gradnja nadstrešnice ob vežicah v Domžalah. Predvideni sta dve ločeni nadstrešnici. Ena ob obstoječem objektu, druga, večja, pa v nadaljevanju v sklopu peščenih površin proti severu. Pogodbo za izvedbo v vrednosti 260.000 evrov so na občini podpisali s kamniškim podjetjem Euronep eko.