Ampak pri besednih in etnoloških zakladih ali vsaj doti, če se vam te stvari ne zdijo zakladi, imamo vendarle malo več svobode in se ni treba točno držati nekih datumov. Lahko pa pogledamo stvar tudi z druge strani. Morda so ljudje ob trgatvi že tako nestrpno čakali na novo vino, da se jim je že prikazovalo pred očmi in so bili z mislimi že v fazi bistre pijače tam nekje proti začetku zime. Ali smo Slovenci res taki ljubitelji vina, da ne rečem alkoholiki, da poimenujemo mesec z vinotokom? Pri tem moram priznati, da je bolj malo dni v letu, ko ne spijem kozarca vina, no, kdaj tudi dveh, pa še nisem bil nikoli pijan. Ali je torej vino škodljivo in bi ga bilo treba prepovedati? Kaj bi potem naredili z našim vinotokom?

Prava škoda bi bila ostati samo pri oktobru, pa čeprav naše ljudsko ime res zelo redko uporabljamo, najbrž mladi sploh – pa zaradi tega niso nič bolj trezni. Sicer pa je z vinom kot z vsako drugo hrano ali pa tudi ne hrano, ampak navado in razvado. Pamet v roke, ne pretiravaj z njim, pa boš lahko še naprej živel zdravo. Mislim, da nam zdravje precej bolj uničuje ali pa vsaj načenja naše onesnaženo okolje in razvade ali pa navade, kot so vožnja z avtomobilom, pretiravanje s plastiko, prekomerno trošenje naravnih dobrin in cela vrsta snovi, ki jih narava ne pozna, smo jo pa mi z njimi že kar dobro seznanili. Pri teh snoveh niti ne moremo več izbirati, da bi se jim izognili, ker so dobesedno postale že del naših teles. Pri vinu pa vedno lahko rečemo ne ali pa smo zmerni.

Najbrž me bodo nevrologi popravili, da alkohol pri vsakem kozarcu ubije ne vem koliko možganskih celic. Koliko jih pa sploh uporabljamo? Naj uniči tiste neuporabljene. Ampak, da me ne boste narobe razumeli – ne propagiram pitja vina, temveč mi samo lepo in slikovito zveni vinotok. Kjer koli že teče.