V nadgradnjo, montažo in proizvodnjo strojev vlagajo veliko lastnega inženirskega in tehničnega znanja, tako da jih kupcem, ki imajo opraviti z nakladanjem, razkladanjem in transportom blaga, prilagodijo glede na njihove želje in potrebe. Ponuja izvedbo projekta od idejne zasnove do prevzema na ključ – od homologiranja in usposabljanja upravljavcev do montaže, kakor tudi tehnično svetovanje in celovit servis. Prav zaradi hitrega in učinkovitega servisiranja je podjetje pred leti odprlo obrat na Vranskem, od koder se lahko mobilna enota hitro odzove.

Inovacije in prilagojene rešitve

Lastnik in direktor podjetja Janez Bijol je postopno vzpostavil ekipo prodajalcev, ki hkrati skrbijo za razvoj, da lahko čim bolj prisluhnejo najzahtevnejšim in posebnim potrebam kupcev. Slednji že kar pričakujejo, da jim bodo v Bijolu rešili problem ali idejo za izboljšavo. Podjetje največ naročil dobi ravno na račun tovrstne strokovne komunikacije, zato je večina naprav, ki jih izdela, unikatnih. Postopno povečujejo tudi prodajo lastnih izdelkov, saj so zaznali, da je na svetovnem trgu še prostor za nove namenske stroje. Tako so razvili gozdarski zgibnik BWS160 za zahtevnejša dela, v zaključni fazi razvoja pa je večfunkcijsko protipožarno vozilo za gašenje obsežnih požarov.

Ker zaposleni vsak dan iščejo prilagojene strokovne rešitve za kupce, so inovacije podjetju vse prej kot neznanka – naj gre za proizvodno dodelavo nove naprave, izboljšavo starejše ali »nenavadno« okvaro, ki jo je treba odpraviti. Inovativne rešitve prispevajo k večji učinkovitosti dela in varnosti uporabnikov naprav. S hitrejšim razvojem podjetja prihajajo tudi prostorski in kadrovski izzivi. Kadrovske bodo reševali v sodelovanju s šolami v okolici, za prostorske pa bodo iskali razumevanje v občini. Vedno bolj občutijo tudi slabo cestno povezavo z osrednjo Slovenijo oziroma svojimi prostori na Vranskem.

Fluktuacije ne poznajo

Direktor Janez Bijol, tudi podpredsednik koroške območne zbornice GZS, je zaradi svojega odnosa, argumentiranega komuniciranja in rezultatov dela izredno spoštovan. Z upokojenim očetom, ki še vedno pomaga z dragocenimi strokovnimi izkušnjami, sta zgled motivacije, zadovoljstva in ustvarjalnosti, v delo podjetja pa so uspešno vključene kar tri generacije družine. V Vuzenici, ki je majhen kraj, družino Bijol, ki v lokalnem okolju pomaga, kjer je le mogoče, poznajo vsi. Kljub bližini Avstrije v podjetju ne poznajo fluktuacije zaposlenih, kar dokazuje, da Bijol odlično skrbi za njihovo kakovostno delo in življenje.