Kratka predstavitev savinjsko-zasavske gazele 2018

GKN DRIVELINE SLOVENIJA, d. o. o.

Zreški GKN Driveline Slovenija je v trojici nominirancev največja gazela, saj zaposluje 450 ljudi, lani pa je ustvaril 83,31 milijona evrov. Podjetje, ki ga vodi Peter Smole, sodeluje izključno z avtomobilsko industrijo in je specializirano za proizvodnjo homokinetičnih zglobov in polgredi – skoraj vso proizvodnjo proda na tujih trgih. Letos imajo 23-odstotno rast. V naslednji petletki načrtujejo dinamično poslovanje in transformacijo, ki jo prinaša moderna tehnologija. Podjetje v središče svojega delovanja postavlja vrednote, kot so vlaganje v znanje, razvoj osebnega potenciala in nedopuščanje diskriminacije, varno delovno okolje, zmanjšanje vpliva na okolje na najnižjo možno raven, pozitivni prispevek k lokalni skupnosti. (več o podjetju)

Utemeljitev metodološke komisije

V Zrečah se je leta 1986 rodila podjetniška ideja o proizvodnji homokinetičnih zglobov in tripod. Ambicija je bila povečanje dodane vrednosti odkovkom soustanovitelja podjetja. A podjetniška zgodba ni bila premočrtna. Leta 1991, z izgubo tedanjega jugoslovanskega trga, je bilo podjetje na prelomnici preživetja. Odločitev je bila: obstali bomo in nadaljevali.

Danes je GKN Driveline Slovenija – ki je del multinacionalke GKN – uspešno, dinamično rastoče podjetje. Prodajo so v petih letih povečali 1,7-krat: v letu 2017 je dosegla 83 milijonov evrov, v letošnjem letu pa pričakujejo 23-odstotno rast, in sicer prek 106 milijonov. V istem obdobju je število zaposlenih zraslo za več kot sto: kolektiv danes šteje 450 sodelavk in sodelavcev.

Rast podjetja poganjajo sla po neprestanem učenju, izboljševanju, inovativnost in mentaliteta odličnosti: biti vedno boljši, vse do biti prvi in najboljši. Podjetju, ki živi ambicijo skupine GKN, postati najboljše inženirsko podjetje, je uspelo razviti močno notranjo organizacijsko kulturo, kar v procesih sprememb šteje za eno najtežjih nalog.

Trga slovenskemu podjetju nikakor ne predstavlja le skupina GKN, s katero ustvarijo manj kot 40 % prometa. Zreška gazela smelo in samostojno tekmuje na globalnem trgu, med njenimi kupci so Fiat, Renault, Dacia, Suzuki, Ford in Jaguar Land Rover. Po dodani vrednosti, ki v letu 2017 presega 51.000 evrov na zaposlenega, se podjetje uvršča med najboljša podjetja v svoji dejavnosti v Sloveniji, po ustvarjenem dobičku pa na prvo mesto. V svojo rast vključujejo lokalno okolje – podjetje je v svojo strateško usmeritev zastavilo izbiro in razvoj lokalnih dobaviteljev in izvajalcev.

Podjetje GKN Driveline Slovenija, ki posluje z odlično boniteto A1++, je metodološka komisija izbrala za savinjsko-zasavsko gazelo leta 2018!

Predstavitev preostalih dveh nominirancev

KGL, d. o. o.

Litijski proizvajalec izdelkov iz črnih in barvnih kovin za prvo vgradnjo v avtomobilski, kovinski in elektroindustriji. Družinsko podjetje, ki ga vodi Bojan Železnik, prej zaposlen v Iskri Delta, zaposluje nekaj več kot 70 sodelavcev, lani pa je ustvarilo 8,8 milijona evrov prihodkov. Vodenje podjetja, ki je delno že robotizirano, ima tudi lastno merilnico, počasi prevzema druga generacija. V družbi združujejo različno tehnično znanje in so zelo razvojno naravnani. Med drugim so razvili hidravlični motor, ki je najboljši na svetu. KGL deluje na področju mehanske obdelave, livarstva, štancanja in vgradnje delov. (več o podjetju)

Veterinarska postaja Šmarje pri Jelšah, d. o. o.

Pod vodstvom direktorja Tomija Rumpfa je lani ustvarila 1,35 milijona evrov, kar je 45-odstotna rast glede na leto 2016. Podobno dinamiko rasti direktor pričakuje tudi prihodnja leta. Veterinarska postaja Šmarje pri Jelšah s skupino 18 strokovnjakov zagotavlja oskrbo tako velikih kot malih živali. Med svoje ključne konkurenčne prednosti štejejo prilagodljivost in sposobnost zagotoviti strokovnjaka za prav vse storitve zdravljenja. Za delo v svojem okolju iščejo prodorne, izobražene in visoko zavzete ljudi z željo po dokazovanju in pridobivanju novega znanja. (več o podjetju)

Nekaj podatkov o regiji

Podjetja s seznama sto najhitreje rastočih po indeksu rasti prodaje med letoma 2012 in 2017 so ustvarila 2343 novih delovnih mest, kar pomeni 58-odstotno rast, regijsko gospodarstvo pa dvakrat toliko – 4719 novih delovnih mest, kar predstavlja 7-odstotno rast.

Manjšo rast novih delovnih mest je med vsemi šestimi regijami ustvarilo samo podravsko-pomursko gospodarstvo, in sicer so pri novonastalih delovnih mestih dosegli 5-odstotno rast. V tem segmentu je bilo najuspešnejše dolenjsko-posavsko gospodarstvo, ki se lahko pohvali s 14-odstotno rastjo novih delovnih mest.

Podjetja s seznama najboljših 100 savinjsko-zasavske regije so prodajo v opazovanem petletnem obdobju dvignila za 112 odstotkov, regijsko gospodarstvo za 17 odstotkov. Rast dodane vrednosti je 104-odstotna, pri regijskem gospodarstvu pa 24-odstotna.

Prihodnji, četrti dogodek: Dravsko-pomurska gazela 2018

V četrtek, 4. oktobra ob 18. uri, bo v dvorani Hotela Diana v Murski Soboti potekal četrti od šestih regijskih izborov: Dravsko-pomurska gazela 2018.

Nominiranci podravsko-pomurske regije so podjetja Bijol, zastopanje, proizvodnja, d. o. o., iz Vuzenice, Paradajz, podjetje za proizvodnjo, trgovino, storitve in distribucijo, d. o. o., iz Turnišča in Stampal SB, proizvodnja in storitve, d. o. o., iz Slovenske Bistrice.

Program dogodka

Vabimo vas, da se nam pridružite!

Sklepna prireditev Slovenska gazela 2018 bo v sredo, 24. oktobra, v Cankarjevem domu v Ljubljani. Podrobnejše informacije o projektu Gazela 2018 so objavljene na spletni strani www.gazela.com.