Zadnja leta je nadzor vzdrževanja in sistema ogrevalnih TČ poenostavil sistem daljinskega nadzora v oblaku, ki proizvajalcu oziroma vzdrževalcu omogoča vpogled v delovanje in daljinsko diagnostiko. Seveda pa mora za odpravo napak in redne vzdrževalne posege na vaš dom še vedno priti serviser. Pri tem je morda še najbolj problematično neredno vzdrževanje TČ za ogrevanje sanitarne vode, ki jo imajo številni v kletnih prostorih.

Redni servis

Ciklus potrebnih rednih servisov je odvisen od lokacije naprave v prostoru, praviloma pa se priporoča najmanj na dve leti. Serviser bo opravil osnovne preglede, očistil zunanjo enoto in izmenjevalnik, zelo pomembno je tudi izpiranje odvoda kondenza, saj lahko morebitna zamašitev povzroči nedelovanje naprave. Sledi kontrola tlaka hladilnega plina in vseh električnih komponent s poudarkom na kompresorju in ventilatorjih. Tlaki v sistemu morajo biti pravilni, zato bo serviser preveril tudi tesnost vseh spojev, vodne filtre, ekspanzijsko posodo ter ventil na njej.

Ker gre za ogrevalno TČ, bo treba pregledati še zalogovnik sanitarne vode, v katerem se lahko nabere vodni kamen, čeprav je s sodobnimi filtri to mogoče preprečiti. Tudi v sistemih z zelo trdo vodo se po uporabi filtra namesto oblog na izmenjevalcih nabere le nekaj prahu na dnu zalogovnika. Ti filtri so priporočljivi tudi pri TČ za ogrevanje sanitarne vode. Ob prihodu serviserja izkoristite njegov čas še za morebitna vprašanja in nasvete. Nekateri uporabniki TČ so se specializirali za njihovo delovanje in jih skrbno spremljajo, večini pa je ta tehnika španska vas in se tako lahko hitro znajdemo pred novim vprašanjem.

TČ za ogrevanje sanitarne vode

Toplotne črpalke, ki so namenjene samo ogrevanju sanitarne vode, zahtevajo še več vzdrževanja, predvsem občasnega s strani lastnika, servisni pregled pa je priporočljiv na najmanj dve leti. Odpiranje zalogovnika je odvisno od ocene in spremljevalnih težav, ki jih lahko povzroči vodni kamen (zato filter). Kot uporabnik redno preverjajte prehodnost varnostnega ventila, kar je potrebno tudi pri drugih sistemih za ogrevanje. To storimo tako, da ročno sprožimo odprtje ventila, kar dosežemo z dvigom vzvoda na ohišju ventila, in potem opazujemo, če po izpihovalni cevi priteče voda. S tem izplaknemo tujke in karbonatne obloge, ki bi se lahko nabrale v ventilu.

Glede na to, da so TČ za ogrevanje vode pogosto nameščene v kletnih prostorih, so lahko izpostavljene prahu in se posledično zamašijo lamele uparjalnika (na vrhu toplotne črpalke), kar povzroča težave pri delovanju. Če to opazite, je treba uparjalnik očistiti. To lahko opravite sami. Izključite TČ iz električnega kroga, odvijete pritrdilne vijake pokrova na vrhu TČ in ga odstranite. Lamele lahko očistite s sesalnikom za prah ali jih rahlo prepihate s kompresorjem. (mp)