Naprava črpa toploto iz okolice (iz zraka, zemlje ali vode) ter jo nato uporabi za ogrevanje prostora in sanitarne vode.

Prava izbira toplotne črpalke

Glede na vir toplote, ki ga izkoriščajo, jih delimo na tipe zrak/voda, zemlja/voda in voda/voda, obstajajo pa tudi hibridne toplotne črpalke, ki delujejo v kombinaciji z drugim virom ogrevanja in se jih večinoma vgrajuje v stanovanjske hiše, ki še niso energetsko sanirane, so slabo toplotno izolirane, zato imajo velike toplotne izgube. Pri hibridnih napravah je najpogostejša TČ zrak/voda v kombinaciji s kondenzacijskim plinskim kotlom.

S TČ lahko ogrevamo prostore in sanitarno vodo, lahko pa so namenjene samo enemu ali drugemu. Ker je poraba toplote pri današnjem načinu bivanja čedalje večji strošek, so na voljo tudi TČ majhne moči, ki so namenjene le za ogrevanje sanitarne vode. Sodobne, tako imenovane reverzibilne toplotne črpalke pa omogočajo tudi hlajenje bivalnih prostorov. To poteka po isti cevni napeljavi, ki pozimi služi ogrevanju – gre za ploskovna ogrevala v tleh, stenah ali stropu (talno, stropno, stensko ploskovno gretje).

Moč toplotne črpalke nima vpliva na grelno število, določa se jo glede na potrebe stavbe. Več ko moramo nadomestiti toplotnih izgub, večjo moč črpalke potrebujemo. Za povprečno toplotno izolirane družinske hiše zadostuje moč od 6 do 12 kW, za stanovanja in nizkoenergijske hiše približno 3 kW, za pasivne hiše pa so primerne črpalke s še manjšo močjo.

Manjša onesnaženost

Poleg prihranka za mesečne položnice ogrevanje s toplotno črpalko pripomore tudi k čistejšemu okolju. V primerjavi z ogrevalnimi napravami z dotrajanimi kurišči, ki marsikje v Sloveniji povzročajo čezmerno onesnaženost ozračja z nevarnimi trdnimi delci, pa TČ ne onesnažujejo ozračja in varujejo zdravje – tudi v smislu preprečevanja nastajanja ogljikovega monoksida v bivalnem prostoru. Najtežje se je zavarovati pred nevarnostmi, ki jih ne vidimo ali občutimo, kot je na primer strupeni ogljikov monoksid, ki v bivalnih prostorih lahko nastane na več načinov, pogosto ravno zaradi okvarjene ali nepravilno nameščene centralne kurjave na plin, trda goriva ali kurilno olje ter zamašenega ali slabo prepustnega dimnika in razpok v njem.

Naložba s subvencijo Eko sklada

Vgradnja TČ za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe je ena od naložb v rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb, za katere je mogoče pri Eko skladu pridobiti subvencijo (javni poziv 54SUB-OB17). Vlogo je treba oddati pred začetkom del za izvedbo naložbe.