Brata Hallgrímsson sta se leta 2007 odločila za celostno prenovo kmetije, ki ju je stala okoli 1,24 milijonov evrov. Investicija je med drugim štela tudi avtomatski sistem za krmljenje goveda, robote za čiščenje hleva in avtomate za samodejno molzenje krav. Slednji delujejo tako, da se posamezna krava prostovoljno sprehodi v sredino hleva, vstopi v napravo, si postreže s priboljškom in avtomatu prepusti, da jo pomolze. Vse skupaj traja do 10 minut.

Poleg tega so vrata hleva (z izjemo dni, ko je vreme zares slabo) vselej odprta, da se lahko krave sprehodijo na zunanje pašnike. Na voljo imajo tudi posebne, kravam prilagojene masažne naprave. Brata pravita, da se jima je investicija izplačala, saj so že po enem letu krave pričele pridelovati 30 odstotkov več mleka, močno pa je padla tudi pogostost infekcij.

Uspeh pripisujeta temu, da so krave, ki si lahko same določajo urnik, bolj zadovoljne. Pravita tudi, da se njune krave od avtomatizacije kmetije dalje bolj družijo in imajo jasno izdelano hierarhijo. Hkrati sta uspela bolje spoznati njihove karakterje in vedenjske vzorce.

Naprave poleg avtomatizacije namreč beležijo tudi podatke o posameznih kravah, od kvalitete in količine mleka do podatkov o vitaminih in mineralih, ki kravam primanjkujejo. S pomočjo tega sta ugotovila, kakšen urnik molže imajo najraje. Čeprav je na kmetijah običajno, da se krave molze dvakrat dnevno, se krave na avtomatizirani kmetiji najraje molzejo štirikrat na dan.