Zaživel bo program Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela v letih 2018–2022, za katerega služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) namenja 21,4 milijona evrov. Cilj programa je uvajanje izobraževalnega sistema v srednje poklicne in višje strokovne šole, saj je bolj prilagojen potrebam trga dela in zagotavlja lažji ter hitrejši prehod mladih v zaposlitev. Prek nadaljevanja izvajanja uveljavljenih modelov in uvedbe novih modelov praktičnega usposabljanja v šolah se bo krepilo sodelovanje delodajalcev in socialnih partnerjev v izobraževalnem procesu. Tako naj bi se zagotovilo večjo vključenost delodajalcev v izobraževalni sistem.

»Pomembno je, da razumemo, da je tudi delodajalec del izobraževalnega sistema. Del šolskega programa se namreč izvaja na delovnem mestu v realnem okolju, kjer bo mladostnik pozneje najverjetneje tudi delal. Tako spozna kulturo podjetja, organizacijsko strukturo, poslovne procese in delovno dinamiko. Ukrep podpira praktični del usposabljanja pri delodajalcu in zato je prav, da tiste, ki mentorstvo zagotavljajo, država tudi denarno podpre. Na Centru Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (CPI) gradimo na odnosu med šolo in delodajalcem oziroma na odnosu med učiteljem in mentorjem. Sistemske rešitve so, ključni izziv družbe pa je, da mladostnike tudi prepričamo za poklicno izobraževanje. In tukaj je potrebnega še veliko dela,« je prepričan Elido Bandelj, direktor CPI. Po njegovem prepričanju je treba mladim čim prej na čim realnejši način prikazati poklice, ne pa šele ob koncu devetletke, ko so pred odločitvijo o izbiri srednje šole. »Na sistemu informiranja smo naredili že veliko, najti pa je treba načine, da bi lahko osnovnošolec še prej spoznal realna delovna okolja. Z delodajalci in zbornicami iščemo najustreznejše rešitve. Potrebe podjetij ostajajo velike, generacije so iz leta v leto manjše, zato je treba s skupnimi močmi najti načine, da bi se namesto tri tisoč otrok, ki se vsako leto odločijo za poklicno izobraževanje, zanj odločilo vsaj pet tisoč učencev, kolikor jih podjetja potrebujejo.«

Moč povezanosti šol in podjetij dokazuje tudi vsakoletno tekmovanje Euroskills, ki bo ta teden v Budimpešti. To je prestižno evropsko tekmovanje mladih strokovnjakov, starih med 18 in 25 let, ki vsaki dve leti tekmujejo v več kot 37 poklicnih panogah. Udeležba na tekmovanju Euroskills omogoča mladim talentom edinstveno izkušnjo in znanje, da postanejo najboljši v svoji panogi. Ideja tekmovanj Euroskills je skladna z idejo tekmovanj Worldskills z več kot 50-letno tradicijo, ko je bilo treba prepričati mlade, njihove starše, učitelje in prihodnje delavce, da njihova prihodnost temelji na učinkovitem sistemu poklicnega izobraževanja.

»Tekmovanje v poklicnih spretnostih se je zdelo najprimernejša oblika za dosego tega cilja: med mladimi je izzvan tekmovalni duh, odrasli se pogovarjajo o tekmovanju, predstavljenih poklicih in rezultatih, obiskovalci pa vidijo veliko različnih gospodarskih panog. Preko tekmovanja Euroskills želimo prikazati, kako pomembno je poklicno in strokovno izobraževanje za mlade, gospodarstvo in vso družbo,« med drugim pojasnjuje Elido Bandelj, direktor CPI. jpš