Krški Aristotel je zdravstveni center, ki ga vodi ustanoviteljica in solastnica Darja Čakar. Letos zaokrožajo dvajsetletnico delovanja. Najprej so začeli z opravljanjem storitev za družinsko medicino in delovno preventivno medicino, ki je še danes njihov paradni konj. Za izvajanje osnovne in specialistične zdravstvene dejavnosti, ki ju zagotavljajo v ambulanti v Krškem in Novem mestu, skrbi 32 zaposlenih, od tega osem zdravnikov in 26 zunanjih sodelavcev različnih strok, od tega 16 zdravnikov specialistov.

Za kakovostnejšo zdravstveno kulturo življenja

Glavne dejavnosti podjetja so sicer že vsa leta medicina dela, prometa in športa ter družinska medicina, v zadnjih letih pa opravljajo vse več specialističnih dejavnosti in promovirajo zdravje na delovnem mestu. Dejavnost širijo tudi na področja rehabilitacije, fizioterapije in estetske medicine.

Lani so ustvarili 1,8 milijona evrov prihodkov, kar glede na leto 2015 pomeni 33-odstotno rast. Pred dvema letoma so se preselili v nove prostore velikosti 1300 kvadratnih metrov, ki naj bi za njihovo dejavnost zadoščali vsaj nekaj naslednjih let, a se je izkazalo, da so glede na rast že premajhni.

Cilj je bil približati specialiste lokalni ravni in s tem vplivati na zagotavljanje enake dostopnosti zdravstvenih storitev. Rast podjetja je konstantna, postopna in finančno umirjena. Vizija podjetja je graditi novo zdravstveno kulturo življenja s kakovostnimi zdravstvenimi storitvami in novimi pristopi ter dvigniti zavest ljudi za najpomembnejše – lastno zdravje.

Pomembni so ljudje

Za uresničitev njihovih načrtov so pomembni ljudje, je prepričana direktorica. »Ponosni smo na svoje zaposlene, ki so ključni za uspeh in razpoznavnost podjetja. Zato gradimo prijateljske medsebojne odnose, z zavzetostjo in ustvarjalnostjo izpolnjujemo zastavljene načrte in priznavamo pomembnost vsakogar in vsakega zaposlenega. Spodbujamo in zagotavljamo usposabljanje in izobraževanje zaposlenih. V njihovo izobraževanje vložimo povprečno od 55.000 do 60.000 evrov na leto. Vključujemo se v posavsko štipendijsko shemo, da bi spodbudili lokalno mladino za delo doma,« poudarja direktorica Darja Čakar. Letos tako štipendirajo dva študenta medicine.

Med izzivi za prihodnost družbe direktorica naniza trajnostno rast ter nova delovna mesta, povezana z naprednimi tehnologijami in visoko ravnjo znanja, uvajanje novih storitev s poudarkom na preventivi in staranju prebivalstva, dvig zdravega sloga življenja občanov in s tem zagotavljanje daljše kakovosti življenja, zagotovitev zdravega in spodbudnega delovnega okolja pa tudi soočanje z evropsko in svetovno konkurenco. »Ob tem želimo tudi prispevati k temu, da ohranimo model evropske družbe, ki temelji na enakih možnostih, visoki kakovosti življenja, socialnem vključevanju in zdravem okolju. Zavzemamo se tudi za zagotavljanje enake dostopnosti in zasebnost.«

Ker je njihovo temeljno poslanstvo Živeti zdravo življenje v okviru družbene odgovornosti, večino donatorskih in sponzorskih sredstev namenjajo projektom, povezanim s promocijo zdravja, zdravim slogom življenja, rekreacijo, športnim dejavnostim mladih, kulturni kakovosti življenja ter rekreaciji starejših. jpš