Kmalu po zamenjavi na direktorskem stolčku celjske bolnišnice, ki ga je zasedla Margareta Guček Zakošek, so na dan pricurljale informacije, da je v upravi zaposlila nekaj »svojih«, stranki SMC pripadnih ljudi. Najbrž to ne bi razburilo javnosti, če na drugi strani iz bolnišnice ne bi odhajal medicinski kader, ki ga je vse težje nadomestiti.

V bolnišnici pojasnjujejo, da sta v času, ko je bolnišnico vodil Marjan Ferjanc, iz osebnih razlogov odstopili pomočnica direktorja in vodja sektorja za finance in računovodstvo ter pomočnica direktorja in vodja sektorja za ekonomiko. »Položaj vodje sektorja za organizacijo, informatiko in kakovost pa je bilo že nekaj časa nezaseden. Dvema prejšnjima je nova direktorica Margareta Guček Zakošek ob prihodu predlagala, naj nadaljujeta delo na svojih funkcijah, a se za to nista odločili,« odgovarja Danijela Gorišek iz službe za odnose z javnostmi celjske bolnišnice.

Tako so v minulih mesecih v skladu s postopki v bolnišnici zaposlili tri ljudi, in sicer vodjo sektorja za finance in računovodstvo, ki je prevzela še vodenje sektorja za ekonomiko, vodjo sektorja za organizacijo, informatiko in kakovost, ki so ga morali aktivirati tudi zaradi ukrepov v sanaciji na področju organizacije in posodobitev informacijskih tehnologij, ter pomočnico direktorice za ekonomske zadeve za mandatno obdobje za nemedicinski del.

»Obe vodji sektorjev koordinirata strokovno delo ter vodita zaposlene v posameznih službah, pomočnica direktorice za mandatno obdobje za nemedicinski del pa skrbi za dela in naloge v zvezi z ekonomskim in organizacijskim področjem, ki so ključni za nemoteno delovanje bolnišnice in sanacijo,« pojasnjuje Goriškova. Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov namreč za celjsko bolnišnico predvideva sanacijsko upravo, v kateri direktorici pripadata dva pomočnika, eden za zdravstveno nego in drugi za pravne zadeve.

»Že v času uveljavitve zakona smo ministrstvo za zdravje prosili, naj nam zaradi velikosti bolnišnice in letnega obsega dohodkov, ki so lani presegli mejnih sto milijonov evrov, v sanacijsko upravo vključi še pomočnika direktorice za ekonomske zadeve. Ministrstvo temu ni ugodilo, zato smo pomočnico direktorice, ki bo skrbela za ta del poslovanja bolnišnice in ni članica sanacijske uprave, po priporočilu zaposlili v skladu z veljavnim internim aktom,« odgovarjajo v bolnišnici.

Dopusti, bolniške odsotnosti in preobremenjenost

Na drugi strani so bolnišnico letos zapustili že štirje zdravstveni tehniki in 11 diplomiranih medicinskih sester. »Nadomestili smo odhode tistih, ki so bili pri nas zaposleni za nedoločen čas. Odhajajo predvsem medicinske sestre, ki delajo na oddelkih, medtem ko ne zaznavamo odhodov iz intenzivne nege in bolj specializiranih delovišč. Odhajajo predvsem v domove starostnikov ali tujino, kjer je delo fizično manj naporno in ni triizmenskega turnusa,« odgovarja Goriškova. Strinja se, da gre za dobro usposobljen kader, ki je svoje znanje, spretnosti in veščine pridobival več let.

»Tisti, ki ostajajo, so bolj obremenjeni, saj tudi na novo zaposleni ne morejo takoj prevzeti vsega dela in odgovornosti,« se zavedajo v bolnišnici. Občasno pa se srečujejo s težavami pri nadomeščanju porodniških in bolniških odsotnosti diplomiranih medicinskih sester. »Takrat na takšna delovna mesta razporejamo zdravstvene tehnike, ki zaključujejo visokošolski program zdravstvene nege in opravljajo delo v omejenem obsegu. Ali si pomagamo s prerazporeditvami v okviru oddelkov,« še pravijo v bolnišnici, kjer pa kljub temu ne načrtujejo zaprtja katerega od oddelkov.

»Res pa imamo zaradi velikega števila dni letnega dopusta, bolniških in drugih zakonsko priznanih odsotnosti, kot so izredni ali očetovski dopust ter sodelovanje v Slovenski vojski, težave pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe pacientov. Težave rešujemo sproti, tudi z občasnim prerazporejanjem zaposlenih, posledica tega sta pomanjkanje kadra in vse večja obremenjenost drugih zaposlenih, ki imajo zato tudi več presežnih ur in nadur,« še odgovarja Goriškova.