Vlada je na današnji redni seji dala soglasje k razrešitvi Marjana Ferjanca z mesta poslovnega direktorja  tretje največje slovenske bolnišnice. Svet zavoda ga je s tega mesta sicer krivdno razrešil že 15. novembra lani, a so v vladi čakali na soglasje ministrstva za zdravje, ki so ga dobili šele zdaj. Ferjancu so člani sveta, ki so ga razrešili, očitali, da bolnišnica ni pravočasno pripravila finančnega načrta za letošnje leto, deležen pa je bil tudi očitkov o nepravilnostih pri obračunavanju plač nemedicinskega osebja.

Čeprav v bolnišnici zaradi tega niso kršili zakona o plačah v javnem sektorju, prav tako pa so odpravili vse očitane nepravilnosti, so člani sveta menili, da je bila škoda storjena in da mora zato direktor oditi. Ferjanc je razrešitev v vladi pričakoval že lani, a četudi se je vse zamaknilo v letošnje leto, to v ničemer ni vplivalo na njegovo mnenje. Še vedno je prepričan, da je njegova razrešitev politična in zato nezakonita, zato bo sprožil tudi ustrezne pravne postopke.

Namera strokovnega vodstva še ni znana

Je pa vlada danes z mesta predsednika sveta zavoda razrešila tudi Andraža Jaklja kot predstavnika ustanovitelja, ki se je medtem znašel v navzkrižju interesov, saj je že lani oktobra prevzel vodenje psihiatrične bolnišnice Ormož. Vlada je do izteka mandata na to mesto imenovala Hedviko Stanič Igličar, ki je hkrati tudi predsednica sveta Bolnišnice Topolšica. Člani sveta so danes, čeprav tega ni bilo na dnevnem redu seje, na Ferjančevo mesto začasno kot vršilca dolžnosti poslovnega direktorja imenovali predstojnika kardiološkega oddelka Dragana Kovačiča, ta pa bo bolnišnico vodil le do objave razpisa, na katerem naj bi našli kompetentnega novega direktorja za polni mandat. In kaj to pomeni za delo v bolnišnici, saj so sindikati in strokovno vodstvo napovedali, da bodo v primeru Ferjančeve razrešitve delali le še zakonskih 40 ur na teden, kot v času stavke? Ferjanc je vodstva sindikatov pozval, naj te namere ne uresničijo, saj da bodo to najbolj občutili prav bolniki.

Bolnišnica ne bi prenesla hitrih sprememb

Kakšno bo nadaljnje ukrepanje strokovnega sveta, strokovni direktor bolnišnice Franci Vindišar danes še ni znal povedati. »O nadaljnjih ukrepih se bomo odločali skupaj, naši sklepi pa so bili jasni. Prvi je delno že realiziran, saj je bil Jakelj razrešen, drugi člani sveta pa še ne. Če bomo ocenili, da je stanje takšno, da ne omogoča nadaljnjega razvoja bolnišnici, lahko še vedno podamo odstopne izjave. Vsekakor pa računam na tvorno sodelovanje s Kovačičem, ki je nenazadnje moj namestnik že več kot šest let, in se bomo najprej pogovorili, kako naprej,« pravi Vindišar.

Kovačič pa je dejal, da je trenutno ključna naloga, da bo bolnišnica poslovala stabilno in bodo bolniki obravnavani v skladu z doktrino. »Že dvajset let sem zaposlen v tej bolnišnici, zato dobro poznam njeno delovanje. In tudi vem, da ne trpi naglih sprememb in zasukov. Če se je vlada že odločila za zamenjavo, je najbolje, da jo vodi nekdo od znotraj in tako naredimo prave prve korake. Mesto poslovnega direktorja pa me dolgoročno ne zanima,« pa je dejal Kovačič, novi vršilec dolžnosti direktorja celjske bolnišnice.