Po več kot desetletju želja, idej in načrtov ter leto dni po podpisu pogodbe z izvajalcem so v Šentjerneju včeraj tudi uradno odprli prvi del novega vrtca, v katerem je prostora za deset oddelkov. Konec oktobra se bodo razveselili še drugega dela z osmimi oddelki, ki ga gradijo na lokaciji prejšnjega, skoraj 45 let starega montažnega vrtca. Z novim objektom, v katerem bo skupaj prostora za 350 otrok, bodo bistveno razbremenili predvsem starše, ki so morali svoje malčke voziti tudi na sedem različnih lokacij po občini. »Zato smo bili po vseh teh letih kar dolžni poravnati ta dolg do staršev in otrok,« pravi šentjernejski župan Radko Luzar.

Stari vrtec iz leta 1974

»S prostorsko stisko v vrtcu smo se soočali zadnjih 15 let. A vedno so se iskale neke rešitve v obliki nenamenskih prostorov, tudi družinska varstva so bila značilnost Šentjerneja. Tako so starši vsako leto nekako dobili varstvo, a pogoji seveda niso zadoščali normativom,« pojasnjuje ravnateljica šentjernejskega vrtca Čebelica Ana Srpčič. Kot dodaja, je bil prejšnji vrtec zgrajen leta 1974 in bi ga morali v vsakem primeru temeljito prenoviti, če se ne bi odločili za novogradnjo.

V novi objekt so sicer že konec junija preselili malčke iz starega vrtca, ki so ga nato podrli in začeli graditi še drugi del. Prostori v novem, lesenem nizkoenergijskem vrtcu so svetli, zračni, vsi oddelki imajo izhod na odprte terase. Na vseh lokacijah skupaj je trenutno vpisanih 374 otrok. Po gradnji druge faze bodo po besedah Srpčičeve lahko zaprli vsaj tri dislocirane enote. Zagotovo pa ostane vrtec v Orehovici, ki je urejen v zasebni hiši. »In tudi prav je, da ljudem, ki gravitirajo na tisto območje, omogočimo, da imajo vrtec čim bližje,« dodaja Luzar.

Glede na omejeno velikost zelenih površin na lokaciji v Šentjerneju niti ne bi mogli graditi večjega vrtca. »Sama tudi nisem zagovornica tega, da bi v takšnem podeželskem kraju imeli veliko stavbo, okrog pa premalo igrišča. Na tem prostoru smo zdaj v skrajnih standardih, ko je zelenih površin še dovolj glede na število otrok,« je dejala Srpčičeva.

Otroci spremljali gradnjo vrtca

Zadnje leto so bili otroci v starem vrtcu Čebelica nekoliko prikrajšani za zelene površine, saj je bil del igrišča spremenjen v gradbišče. »A ni bilo težko poiskati alternative, kak travnik, gozd. Po drugi strani smo lahko spremljali potek gradnje, otroci so neposredno lahko videli gradbišče, žerjave, dvigala in tudi to je bila zanje izjemna izkušnja.«

V Šentjerneju se na leto rodi okoli sto otrok. Največji babyboom je bil v letu 2011, ko se je rodilo 113 otrok, medtem ko se jih je še leta 2005 rodilo 56. »Število rojstev je zdaj že nekaj let približno enako. Resda se širi industrijska cona, ki bo prav gotovo prinesla nekaj novih delovnih mest in posledično tudi priselitev mladih družin, a po mojem mnenju bo novi vrtec zadoščal potrebam vsaj za naslednjih pet do deset let,« dodaja Srpčičeva.

Novi vrtec, vreden 3,8 milijona evrov, je največja naložba v občini Šentjernej v zadnjih letih. Približno 30 odstotkov vrednosti bodo pokrili iz ekosklada, ostalo iz občinskega proračuna oziroma s posojilom, več kot 50.000 evrov pa so za vrtec zbrali sami krajani in drugi donatorji. »To je signal, ki pokaže, da gre za skupen projekt, ki si ga res vsi želimo in pomeni predvsem veliko moralno podporo,« dodaja Luzar.