Kot tretji predsednik od uvedbe obveznega šolanja za otroke se je lotil šolske reforme za najmlajše. Otroci francoskih državljanov bodo poslej postali šoloobvezni že s tremi leti. S to starostno mejo se bo tako Francija pridružila Madžarski in zasedla mesto z najnižjimi starostnimi šoloobveznimi mejami v Evropi, kjer morajo otroci večinoma v šolo s petimi ali šestimi leti. Macron s predlagano reformo triletnikov ne namerava posesti v šolske klopi, temveč želi doseči le to, da bi vsi starši pošiljali otroke v predšolsko vzgojo, torej v vrtec. Dejansko predšolsko vzgojo pri treh letih obiskuje že 97 odstotkov otrok, vendar Macron ni zadovoljen s tem, da manjkajo preostali trije odstotki najmlajših. Predvsem na čezoceanskih ozemljih Francije so odstotki otrok v vrtcih precej manjši. Macronov cilj je zmanjšati to razliko in neenakost v predšolski vzgoji, ki nastajata predvsem na račun revnejših družin, saj se te včasih ne odločijo otrok poslati v vrtec, čeprav so ti zastonj. Mnogi pa naj bi otroke pošiljali v vrtec le dopoldan do kosila, da bi se tako izognili plačilom za obroke. Tudi stroške teh naj bi poslej plačevala država. Vrtce, v katerih se otroke zdaj 24 ur na teden pripravlja na šolo, ob tem čaka še prenova kurikuluma. Kakšna bo ta, še ni povsem znano, si pa bo Francija očitno prizadevala najti manj radikalno pot od azijskih vrtcev, kjer je tekmovalnost otrokom privzgojena že zelo zgodaj.