Konec marca so črnomeljski občinski svetniki sprejeli predinvesticijsko zasnovo za enoto Loka vrtca Otona Župančiča. Sledi izbira zasebnega partnerja oziroma koncesionarja. Ta bo v celoti prevzel izvedbo projekta, od priprave dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja do rušenja starega objekta in same gradnje. Če bo šlo vse po terminskem načrtu, naj bi prvo lopato zakopali letos jeseni, septembra prihodnje leto pa bi malčki že lahko vstopili v nove prostore, pojasnjuje črnomeljska županja Mojca Čemas Stjepanovič. Z novim vrtcem bo hkrati rešena tudi problematika enote na Majerju. Občina je februarja preverila potencialne zasebne partnerje za gradnjo novega vrtca na Loki in dobila ponudbe treh podjetij. Občina se sicer še ni odločila, ali naj bo vrtec lesen ali zidan, vendar, kot pojasnjujejo, cenovno med obema načinoma gradnje ni bistvenih razlik. Po grobi oceni naj bi bila vrednost projekta okoli štiri milijone evrov, vendar o natančnejših številkah ni mogoče govoriti, dokler ne bosta izbrana izvajalec in vrsta objekta, dodaja županja.

Novi vrtec za 14 oddelkov

Novi 14-oddelčni vrtec na Loki bodo gradili na lokaciji sedanjega. Starejši montažni objekt iz leta 1976, v katerem je trenutno pet oddelkov, bodo porušili in zgradili desetoddelčni vrtec s spremljajočimi prostori in prostori za osebje, ki ga bodo povezali z novejšim, zidanim delom obstoječega vrtca, zgrajenim leta 2002, v katerem so štirje oddelki. V novem vrtcu bo tako dovolj prostora za otroke z Loke, kjer jih je 166, in 30 malčkov z Majerja. V času gradnje se bo moralo pet oddelkov iz starega dela objekta začasno preseliti. Kot pojasnjuje pomočnica ravnateljice vrtca Otona Župančiča Irena Veselič Kos, bosta dva oddelka začasno v dijaškem domu, eden v enoti Čardak, za dva pa še iščejo prostore.

Glavni razlog za novogradnjo je dotrajanost vrtcev na Loki in na Majerju, ki ju hkrati pesti prostorska stiska, saj so pri obeh igralne enote manjše od normativov. Na Majerju denimo ima 30 otrok na voljo 40 kvadratnih metrov zunanjega igrišča, po normativih bi jih moralo biti 15 kvadratnih metrov na otroka. Velika težava je tudi razpršenost enot. Tako 21 oddelkov vrtca Otona Župančiča deluje na treh lokacijah, poleg Loke in Majerja še na Čardaku, po potrebi pa prostore najemajo tudi v različnih zasebnih prostorih ali ustanovah.

Enota Majer za zdaj ostaja

Prav enota na Majerju, ki jo obiskujejo otroci prvega starostnega obdobja, je v zadnjih mesecih precej razburjala črnomeljsko javnost. Najprej so glas o neprimernih pogojih povzdignili starši, podpisovali celo peticijo in zahtevali zaprtje vrtca, nato je decembra lani občina sama naročila inšpekcijski pregled. Inšpektor za šolstvo je ugotovil določene pomanjkljivosti, od neprimerne zaščite stekel in radiatorjev do neprimernih sanitarij. Izkazalo se je tudi, da naj bi vrtec že prekoračil zakonsko dovoljenih 20 let, kolikor bi lahko »začasno« deloval v nenamensko grajeni stavbi.

Inšpektor je zato ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport predlagal izbris enote Majer iz razvida izvajalcev predšolske vzgoje, ministrstvo pa je občini in vrtcu naložilo odpravo nepravilnosti do konca marca. »Vse pomanjkljivosti smo odpravili, razen ureditve zunanjega igrišča, ker nam vreme ni dopuščalo, zato nam je ministrstvo podaljšalo rok do konca maja,« dodaja Čemas Stjepanovičeva in poudarja, da na Majerju ne stoji kontejner, ampak je bil objekt v devetdesetih letih namensko grajen za potrebe izobraževalnih dejavnosti, torej zanj omejitev 20 let začasne uporabe ne velja.