Kot je znano, predstavlja omenjeni dodatni čakalni pas pogoj za odpravo prepovedi prehoda tovornih vozil težjih od 7,5 tone po mostu preko Kolpe, ki pesti predvsem belokranjska podjetja.

Z direkcije za infrastrukturo so za STA sporočili, da je odprava prepovedi prehoda tovornih vozil, katerih največja dovoljenja masa presega 7,5 tone, v pristojnosti vlade, ki mora na predlog ministrstva za notranje zadeve spremeniti uredbo o določitvi mejnih prehodov.

Dodali so, da direkcija sicer načrtuje prenovo omenjenega mosta in v ta namen že izdeluje projektno dokumentacijo. Ker gre za most na mejnem območju pa morajo izdelano dokumentacijo pred izvedbo rekonstrukcije še revidirati in s Hrvaško skleniti meddržavni sporazum ter šele potem objaviti razpis za izvedbo.

Glede na navedeno začetka prenove še ne morejo napovedati, projektirana nosilnost viniškega mosta pa bo 30 ton, so pristavili.

Pas bo koristil predvsem lokalnim podjetnikom

Po podatkih direkcije je gradnja približno 200-metrskega čakalnega pasu med drugim obsegala prestavitev droga kablovoda in telekomunikacijskega kabla ter ureditev druge infrastrukture. Vkop v brežino, ureditev vozne podlage in prometne signalizacije, zavarovanje brežine ter postavitev varovalne ograje na vrhu izkopa.

Ker so med gradnjo ugotovili, da brežina nima primerne stabilnosti in da jo je treba utrditi s kamnito-betonsko zložbo, so jo morali na najbolj problematičnem delu še sidrati z vbrizgavanjem, so še zapisali na direkciji za infrastrukturo.

Sekretar ministrstva za notranje zadeve Andrej Špenga je novinarjem aprila lani napovedal, da bodo po zgraditvi dodatnega čakalnega pasu prehajanje meje na ozkem območju mejnega prehoda Vinica ob preostalem prometu dovolili le težjim tovornjakom v lasti lokalnega prebivalstva.

Preostali tranzitni težji tovorni promet bodo prepovedali in preusmerili na druge belokranjske mejne prehode. Omejitev pri prehajanju viniškega mosta, ki naj bi zmogel nositi vsaj 30 ton, naj bi zvišali nad 7,5 tone, je še dejal.

Na črnomaljski občini, kjer se od leta 2008 prizadevajo za sprostitev težjega tovornega prometa preko mejnega prehoda Vinica s slovenske strani, so sicer za podporo pri ureditvi omenjenega vprašanja lani zbirali podpise belokranjskih podjetnikov. Te so kot dodatno utemeljitev svojim zahtevam priložili odgovoru na poziv, ki so ga pred tem, januarja lani, naslovili vladi.

Črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič je takrat dejala, da so s tem pozivom vnovič pozvali k sprostitvi prehajanja težjih tovornjakov preko mejnega prehoda Vinica, kjer območne gospodarstvenike pesti omejitev na 7,5 tone pri prečkanju mosta preko Kolpe. Omejitev namreč velja le za prečkanje s slovenske strani, medtem ko s hrvaške ni omejitve.