Člani odbora za gradnjo tretje razvojne osi so bili po včerajšnji seji zadovoljni kot že dolgo ne. Potem ko so se skupaj s predstavniki Darsa ter ministrstva za okolje in prostor, ki je traso tudi umeščalo v prostor, seznanili z rezultati študije, ki so jo predstavili predstavniki podjetja Lineal, so si bili enotni, da gre za varianto, ki je sprejemljiva za vse, saj so projektanti pri umestitvi upoštevali vse želje, predloge in pripombe, ki so bile dane iz te regije. »Gre za optimalne rešitve na odsekih od Slovenj Gradca do Dravograda in nato od Otiškega Vrha do Holmca na meji z Avstrijo, ki smo si jih želeli, ne pa tudi pričakovali,« priznava prevaljski župan Matic Tasič, ki je tudi predsednik odbora za gradnjo tretje razvojne osi.

Gradnja v več fazah

»Od Slovenj Gradca do Dravograda bo zgrajena štiripasovna cesta, prav tako bo štiripasovnica umeščena od Otiškega Vrha do Raven, nato bo od Raven mimo Prevalj do odseka pri Šentanelu zgrajena nova dvopasovnica, od tam do Holmca pa bodo rekonstruirali obstoječo cesto,« je še pojasnil Tasič. In dodal: »S to predstavitvijo optimalne rešitve smo res zadovoljni, saj to zdaj pomeni tudi, da se bo lahko začela trasa hitreje umeščati. Poleg tega je študija podkrepljena z vsemi analizami tako z gradbeno-tehničnega, prostorskega kot tudi okoljskega in sociološkega vidika. Gradnja bo potekala po fazah, vrednost investicije na trasi od Slovenj Gradca do Holmca je ocenjena na 432 milijonov evrov. Zaradi štiripasovnice bo potrebnih še okoli 120 milijonov.

Čakajo na sodišče

»Zdaj vsi upamo le, da se bodo čim prej izvedli vsi postopki v skladu z zakonodajo in da dodatnih težav ne bo več. V Slovenj Gradcu bodo delo nadaljevali v skladu z obstoječim državnim prostorskim načrtom, pri nas pa z umeščanjem optimalne variante,« je še povedal Tasič, ki je prepričan, da bodo, ker so z rešitvami zdaj vsi zadovoljni, lahko postopki stekli hitreje. V večjem delu bo trasa speljana po pobočjih, zato ne bo treba rušiti veliko objektov, mimo Prevalj sta predvidena tudi dva večja predora in več pokritih vkopov, v Dravogradu pa je predviden nov most čez reko Dravo. Vsi pa težko čakajo, kako bo odločilo sodišče glede zahteve za presojo ustavnosti sprejete uredbe o državnem prostorskem načrtu za odsek od Šentruperta do Velenja. Ker si tudi na ministrstvu za infrastrukturo želijo, da bi se projektiranje na tem odseku čim prej nadaljevalo, so tudi sami na sodišče poslali dopis, naj zadevo obravnavajo prednostno.