Moški v povprečju prejemajo 649, ženske pa 632 evrov. Povprečna starostna pokojnina z dopolnjenimi 40 ali več leti delovne dobe dosega 828 evrov. Najnižja pokojnina je 218 evrov, najvišja 2767 evrov.

554,20 € je lani znašala povprečna starostna pokojnina novih upokojencev (po pokojninski reformi). V primerjavi z letom 2013 se je znižala za 25 evrov.

59,2 % dosega povprečna starostna pokojnina glede na povprečno neto plačo. Pred desetimi leti je znašal ta delež več kot 67 odstotkov.

58.567 starostnih upokojencev prejema manj kot 500 evrov pokojnine. Pokojnine, višje od 1500 evrov, ima nekaj več kot 14.000 upokojencev.

616.793 upokojencev je bilo julija v Sloveniji. To je 0,2 odstotka več kot julija lani. Starostnih upokojencev je 444.595.

7392 ljudi prejema 20 odstotkov predčasne pokojnine, kar je 12 odstotkov več kot julija lani.

62 let in 3 mesece je bila lani povprečna starost novih upokojencev, 60 let in 4 mesece pa povprečna starost novih upokojenk. Od leta 2012 in pokojninske reforme se je pri moških zvišala za eno leto, pri ženskah pa za 2 leti in 2 meseca.

37 let in 3 mesece je lani znašala povprečna delovna doba novih upokojenk, kar je eno leto in 11 mesecev več kot leta 2012. Povprečna delovna doba moških (36 let in 7 mesecev) je bila prvič nižja od povprečne delovne dobe žensk.

4,508 mrd. € naj bi letos namenili za pokojnine oziroma 193 milijonov evrov več kot lani. Odhodki za pokojnine so lani znašali 9,97 odstotka BDP, kar je 1,53 odstotne točke manj kot leta 2012.