Le nekaj mesecev po razglasitvi najboljših zaposlovalcev izbora Zlata nit 2017 so priprave na nov Dnevnikov izbor že v polnem teku. Zato smo pri aktualnih najboljših zaposlovalcih preverili trenutni utrip.

»V času, ko na trg dela vstopajo milenijci in so spremembe v okolju hitrejše kot kadar koli prej, je za podjetja ključno, da aktivno sledimo trendom na področju odnosa do sodelavcev oziroma jih celo sama postavljamo. Zlata nit je najboljši kazalnik, kako uspešna smo podjetja pri tem in kje še imamo prostor za izboljšave, saj prinaša primerjavo z najboljšimi slovenskimi podjetji,« meni Larisa Grizilo, odgovorna za kadre in korporativno komuniciranje v A1, ki je bil prepoznan za najboljšega zaposlovalca Zlate niti 2017 med velikimi podjetji.

Podjetje si mora zato po njenem mnenju ves čas zastavljati vrsto vprašanj: ali moramo sodelavce bolj podpirati pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja? Ali zaostajamo pri spodbujanju osebnega in poklicnega razvoja? Kako lahko izboljšamo delovno okolje? »S primerjavami z drugimi podjetji, ki so napredna na teh področjih, lahko dobimo odgovore na vsa ta vprašanja in na podlagi ugotovitev v podjetje vpeljemo tudi izboljšave za sodelavce,« pojasnjuje Larisa Grizilo.

Raziskava, ki jo potrebujejo tudi majhni

Marsikdo meni, da tovrstne raziskave, kot je Zlata nit, v majhnem podjetju niso potrebne, saj vodje z lahkoto prepoznavajo vse izzive in dobro poznajo svoje sodelavce. Pa vendar ni tako, meni Peter Ladič, direktor Intere, najboljšega zaposlovalca med malimi podjetji. »Jedro, srce podjetja so ljudje in njegovi zaposleni. Ne glede na to, kako dobri so vodstveni kadri v svojem poslu, ne morejo biti najboljši strokovnjaki na vseh področjih. Po navadi manjša podjetja nimajo zaposlenega HR-strokovnjaka in tako lahko kakšen vidik zadovoljstva in klime v podjetju ostane skrit, neizkoriščen in potencialno tudi nevaren za nadaljnji razvoj podjetja,« opozarja Ladič.

Sodelovanje v Zlati niti pomaga vodstvenim kadrom, da pridobijo realne odgovore tudi na mogoče manj prijetna vprašanja o zadovoljstvu zaposlenih. »V manjših podjetjih praviloma prednjačijo prijateljski odnosi in ljudje veliko časa preživijo skupaj, zato se morda zdi, da vsi vse vemo in da bi se potencialne nevarnosti hitro odkrile. Zlata nit in ekipa strokovnjakov v projektu pomaga odkriti pomanjkljivosti in izpostavi določene točke, pri katerih je treba delati tudi v malih podjetjih,« zelo jasno poudarja direktor Intere, ki trenutno zaposluje 27 sodelavcev, do konca leta bodo zaposlili še dva na področju razvoja.

Pomembna je želja po novem znanju in razvoju

In s katerimi izzivi se spopadajo? »Zadnja leta področje IT pesti kronično pomanjkanje kadrov. Ves čas smo na preži za potencialnimi novimi sodelavci in obenem največ časa posvečamo razvoju obstoječih. Zavedamo se, da je poleg časa, ki ga zaposleni nameni podjetju, pomemben tudi njegov prosti čas, zato veliko vlagamo tudi v to, da je prosti čas res prost. Demografske spremembe na nas ne vplivajo veliko, saj iščemo ljudi, ki so se ne glede na leta in izkušnje pripravljeni ves čas učiti in razvijati naprej,« pojasnjuje prvi mož Intere. Tudi v RLS, najboljšem zaposlovalcu med srednje velikimi podjetji, zaradi demografskih sprememb nimajo večjih težav pri kadrovanju.

»Nekoliko smo povečali intenziteto določenih aktivnosti navzven, bistveno pa strategije v HRM nismo spreminjali. V podjetju že od njegove ustanovitve razvijamo učinkovito politiko razvoja in pridobivanja ljudi, kar se nam je v zadnjih letih obrestovalo. S trga dela dobivamo zelo pozitivne povratne informacije. Večina kandidatov za zaposlitev prihaja k nam zato, ker imajo o nas pozitivne informacije. Ogromno vlagamo v ljudi in delovno okolje, uspelo nam je zgraditi podobo podjetja, ki mu je iskreno mar za zaposlene, in to je naš kapital. To potrjujejo poslovni rezultati minulih let in seveda vse nagrade in priznanja, ki jih je podjetje prejelo. Smo fleksibilni in odzivni na spremembe. Smo kolektiv, ki je odprt za raznolikost v vseh mnogoterih pomenih te besede. Vse to so naše strateške prednosti,« našteva Ilijana Šuligoj Javornik, ki je v RLS odgovorna za kadre. Glede napovedi za prihodnje poslovno leto je sicer zadržana in si ne upa napovedati prav veliko. »Vendar, iskreno povedano, ne pričakujem težav.«

V RLS, zlati gazeli 2015, je trenutno 175 redno zaposlenih. V zadnjih 12 mesecih so kolektiv kadrovsko povečali za skoraj 30 odstotkov in gazelje bodo na kadrovskem področju rasli še naprej. Do konca koledarskega leta namreč načrtujejo zaposlitev 24 novih sodelavcev. Do takrat bo tudi že končana nova poslovna stavba, ki jo gradijo poleg obstoječe.