Postavljeni gradbeni oder okoli čelne fasade ljubljanske mestne hiše kaže, da se začenja predvidoma štiri mesece trajajoča prenova fasade. Prenovitvena dela bo za občino opravila družba Lesnina MG Oprema, in sicer bo ta projekt občino stal 155.467 evrov skupaj z davkom na dodano vrednost.

V okviru te naložbe bo Lesnina morala popraviti omet, ki je na več mestih fasade že načet. Pred nanosom novega ometa bodo pristojni z Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije odvzeli vzorec ometa in na podlagi analize tega vzorca določili barvni ton opleska. Lesnina bo morala poleg tega očistiti in prenoviti kamniti del fasade, poškodbe na tem kamnitem delu pa bo odpravil specializirani restavrator za kamne. Občina je Lesnini naročila še odpravo morebitnih poškodb na fasadi Magistrata zaradi namestitve novoletnih lučk, barvanje lesenih oken ter popravilo bakrenih žlebov, ki jih bodo delavci morali najprej odstraniti in po zaključku del namestiti nazaj na svoje mesto. V času gradnje bo dostop v mestno hišo še vedno mogoč.

Zakaj prenova na vrhuncu turistične sezone?

Nekega občana je zbodlo, da se fasada magistrata, ki je priljubljena turistična točka, prenavlja ravno v času vrhunca turistične sezone. »Kdo je ob tem dovolil še neugledne reklame izvajalca na odrih? Čas za take stvari je v predsezoni in posezoni,« je na portalu za pobude občanov ugotavljal Ljubljančan. Na odseku za pobude občanov so mu pojasnili, da je bila prenova fasade nujna »zaradi varnosti občanov, turistov in predvsem zaradi videza mestnega jedra«. Dalje so na občini priznali, da so se tudi sami spraševali, »kdaj je najprimernejši čas za obnovo zelo dotrajane fasade. Spomladi in jeseni je velika verjetnost slabega vremena, kar bi rok izvedbe podaljšalo, pozimi se fasade ne obnavljajo, tako je ostalo na voljo samo še poletje«.

Na odseku za pobude občanov so danes občanu še pojasnili, da »se trenutno postavlja gradbeni oder, ki v tej fazi res deluje nekoliko neugledno, vendar predvidevamo, da bo že v naslednjem tednu veliko bolje, kajti treba je še postaviti protiprašno zaščito in na čelno stran veliko fotografijo magistrata«.

Na mestni občini so začetek prenove fasade magistrata sicer napovedovali že v letošnjem maju, vendar se te napovedi niso uresničile zaradi nenavadnega zapleta. Mestna občina Ljubljana je z javnim naročilom prenovo najprej želela zaupati družbi Grasvet inženiring, ki bi posel opravila za 128.000 evrov.

Toda preden bi utegnila skleniti pogodbo z Grasvetom, je družbin podizvajalec GP Jarše odstopil od posla. Ker je Grasvet le z GP Jarše izpolnjeval nekatere referenčne pogoje, Grasvet po umiku podizvajalca ni več izpolnjeval razpisnih pogojev, zato je občina morala ponoviti postopek izbora najugodnejšega izvajalca. Drugo najboljšo ponudbo je na javnem naročilu oddala Lesnina MG Oprema, zato je občina nato pogodbo sklenila s to družbo.