Ustavno sodišče je razveljavilo del zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, po katerem se je ta uporabljal retroaktivno za zadeve, v katerih se je predkazenski ali kazenski postopek začel pred njegovo uveljavitvijo oz. po 1. januarju 1990. Odločilo je, da ta omogoča nedopustno povratno uporabo zakona za obdobje pred njegovo veljavnostjo.

Na specializiranem državnem tožilstvu pa so za STA pojasnili, da so takoj po uveljavitvi zakona začeli voditi postopke finančnih preiskav ter v nadaljevanju vlagali tožbe za odvzem premoženja nezakonitega izvora. Glede na veljavnost zakona in tedanjo časovno umestitev je razumljivo, da so obravnavali zadeve, v katerih so bila kazniva dejanja izvršena pred letom 2012 in tudi pred 29. novembrom 2011, ko je zakon začel veljati, saj zadev s kasneje izvršenimi kaznivimi dejanji še ni bilo oziroma ni moglo biti, so zapisali.

Posledice bo treba preveriti v vsaki posamezni zadevi

Tako je bilo do danes vloženih 24 tožb, od tega 15 tožb na podlagi finančnih preiskav, odrejenih na specializiranem tožilstvu, in devet tožb na podlagi finančnih preiskav, odrejenih na okrožnih državnih tožilstvih. Do danes je bilo skupno deset sodnih postopkov zaključenih, od tega je pet zadev pravnomočnih, so navedli.

Posledice razveljavitve prvega odstavka 57. člena zakona bo po njihovih besedah treba natančno preveriti v vsaki posamezni zadevi. Vendar so po prvem pregledu stanja ocenili, da ima razveljavljena določba zakona neposredni vpliv na najmanj deset zadev. Gre za zadeve, v katerih so bila kazniva dejanja izvršena pred uveljavitvijo zakona, torej pred 29. novembrom 2011.

V preostalih zadevah pa preverjajo še časovno komponento, ki jo je pri svoji odločitvi upoštevalo ustavno sodišče, to je čas pridobitve premoženja.

Po mnenju vrhovnega državnega tožilstva pa ustavna odločba pomeni korak naprej k jasnosti. Njenih konkretnih posledic na posamezne zadeve ne morejo oceniti, dokler odločbe ne preučijo temeljito in vsestransko. Spomnili pa so, da zakon že od njegove uveljavitve spremljajo številni ustavnopravni in sistemski pomisleki ter kritike.