Tridesetega maja lani je vrhniški občinski svet odločil, da tovarna Kemis v občini ni več dobrodošla. Več kot leto pozneje so mestni svetniki še vedno glasni. Prav tako glas še vedno povzdigujeta civilni iniciativi Sinja Gorica in Eko Vrh. Edini so si, da je Kemis zapravil njihovo zaupanje. Poleg tega je ob prvi obletnici požara 2600 Vrhničanov podpisalo peticijo proti Kemisu, ki pa namerava nadaljevati svojo dejavnost.

Dialog ali upravljanje javnega mnenja?

Direktor Boštjan Šimenc in nekdanji direktor ter sedanji prokurist Emil Nanut sta zapisala, da sklep občinskega sveta takoj po požaru razumeta kot »emocionalno in politično motivirano reakcijo na nesrečo«. Toda občinski svetniki več kot leto po požaru niso spremenili mnenja, sklep pa še vedno velja. Nekateri svetniki so predelovalca odpadkov z Vrhnike podili tudi na nedavni seji občinskega sveta. »Ne glede na dejstvo, da so obtožbe in reakcije neracionalne, bomo tudi v prihodnje iskali pot konstruktivnega sodelovanja z lokalnimi organizacijami,« sta še zapisala Nanut in Šimenc. Boj za to, ali bo Kemis ostal na Vrhniki, pa se ne odvija le na sodišču in v občinskem svetu, temveč tudi v javnem mnenju. V Kemisu ves čas poudarjajo, da želijo z lokalno skupnostjo voditi dialog. Vendar se poraja vprašanje, ali bo k dialogu prispevala anketa, ki jo za Kemis po Vrhniki izvaja podjetje Valicon. Glas Eko Vrha Andrej Marković je prepričan, da ne.

»Izvajanje ankete ni dialog z lokalno skupnostjo, ampak upravljanje javnega mnenja. Upravljati javno mnenje neke lokalne skupnosti ali imeti dialog z njo sta dva radikalno različna koncepta,« je dejal Marković, ki bi kot dialog razumel srečanja in izmenjavo mnenj med občani in Kemisom. V anketi so jih med drugim spraševali, ali zaupajo Bernardi Kropf iz civilne iniciative Sinja Gorica, Markoviću, županu Stojanu Jakinu in Emilu Nanutu. Marković se sprašuje, kaj bodo z informacijo o tem, kaj si o njem mislijo njegovi sosedi: »Če bodo ugotovili, da mi ljudje ne zaupajo, me bodo javno diskreditirali? Če bodo ugotovili, da mi verjamejo, me pa ne bodo? Kaj želijo s tem?«

Šimenc in Nanut trdita, da »ne sprašujemo neposredno o zaupanju v osebe, ampak preverjamo zaupanje v civilni iniciativi Eko Vrh in Sinja Gorica, pri katerih navajamo vodji iniciativ«. Toda Marković, ki je bil tudi sam med anketiranimi, je poudaril, da je eno vprašanje merilo nanj kot človeka, in dodal, da sam ni vodja civilne iniciative Eko Vrh. Ta deluje namreč po principu horizontalne demokracije in nima vodje. Pravi, da se v imenu Eko Vrha praviloma oglaša v javnosti, ker si drugi člani civilne iniciative ne upajo zaradi bojazni za službe, predvsem v javnem in tudi zasebnem sektorju.

»Če k anketi dodamo še napade name in Bernardo Kropf v lokalnem časopisu, ugotovimo, da smo tisti, ki se izpostavimo, deležni pritiska in napadov. To je nedopustno. Če ne bi bil zaposlen na univerzi, bi verjetno to občutil kot grožnjo,« je dodal Marković, ki meni, da takšne poteze Kemisa še dodatno strašijo člane civilne iniciative.

Kemis očita uporabo lažnih informacij

Šimenc in Nanut menita, da je Kemis ravnal odgovorno. »Civilne iniciative velikokrat uporabljajo nepreverjene ali celo lažne informacije, ki zavirajo konstruktiven dialog, ki ga želi Kemis vzpostaviti z okoliškimi prebivalci. S tem namenom nas zanima odnos okoliških prebivalcev do civilnih iniciativ,« sta zapisala in dodala, da lažne informacije širijo tudi nekateri posamezniki. Za katere informacije in posameznike gre, nista pojasnila. Občinski svet in civilni iniciativi niso sprejeli Kemisove pobude, da bi sodelovali v trajnem posvetovalnem telesu. Šimenc in Nanut pravita, da je Kemis zato zaprosil za pomoč strokovnjake s področja javnega mnenja.

Marković odgovarja, da sta se civilni iniciativi že velikokrat pogovarjali z Nanutom, a da niso nikamor prišli. »Vedno znova slišimo, da niso ničesar narobe naredili, da bodo ostali na Vrhniki… Takšni pogovori nimajo smisla. Očitno se ne zavedajo, kaj pomeni izguba zaupanja lokalne skupnosti. Vrhnika je verjetno edina občina v državi, kjer so svetniki izglasovali, da nekega podjetja nočejo več v občini. Dokler je tako, pogovori nimajo smisla,« vztrajal Marković.