Leto po požaru so Vrhničani še vedno odločeni – Kemis v njihovi občini ni več dobrodošel. Da bi to jasno povedali, so spisali izjavo, pod katero so se podpisali župan in občinski svet, tri civilne iniciative (Eko Vrh, Nočemo smradu na Vrhniki in Sinja Gorica), Ribiška družina Vrhnika, častna občana dr. Branko Stanovnik ter dr. Helena Rožmanc Drašler, dvanajst krajevnih skupnosti in podpredsednik državnega zbora Primož Hainz. Pod izjavo se bodo v prihodnjih dneh lahko podpisali tudi drugi občani. Zapisali so, da je čas za to, da Vrhničani zaščitijo svoje bivanjsko okolje in preidejo k dejanjem. Na več kot uro dolgi novinarski konferenci je pred javnost stopilo devet predstavnikov podpisnikov izjave.

Kemis je že gradil na črno

Sprašujejo se, kako naj zaupajo predelovalcu kemičnih odpadkov, če za varnost ni ustrezno poskrbel prvič, in se sprašujejo, ali ima Kemis zdaj resnično najboljšo možno požarno varnost. Navedli so nekaj primerov, zakaj jim ne verjamejo več.

Denar za uničeno gasilsko opremo so v veliki meri poravnali Vrhničani, kajti 90.000 evrov od 120.000 je šlo v ta namen iz občinskega proračuna. Kot je povedal župan Vrhnike Stojan Jakin, je bil odškodninski zahtevek občine pri zavarovalnici namreč zavrnjen, Kemis pa je za gasilsko opremo prispeval le 30.000 evrov. Predstavnik civilne iniciative Eko Vrh Tomaž Grom je poudaril, da so gasilci rešili Vrhniko pred še večjo katastrofo in Kemisu rešili premoženje. »Mi vdihavamo strup in financiramo požar, ki ga je povzročil Kemis, a ne moremo izkazati pravnega interesa,« pa je Andrej Marković iz Eko Vrha meril na to, da gradbena inšpekcija občini ni dovolila sodelovati kot stranka pri ključnem postopku. Tako je, ne da bi imeli Vrhničani možnost podati pripombe, za zdaj ostalo pri tem, da je Kemis v poškodovano konstrukcijo stavbe lahko posegel brez gradbenega dovoljenja. Inšpekcija in ministrstvo za okolje ne Vrhničanom ne medijem nista pojasnila, zakaj Kemis spada med izjeme, ki jim je po zakonu dovoljeno obnavljati brez gradbenega dovoljenja. Sicer je Kemis že pred požarom na črno postavil nadstrešek, a ga je, preden je to prišlo v javnost, legaliziral.

Ekonomika pred varnostjo

Vrhničani v Kemisovem delovanju ne vidijo odgovornega ravnanja, ampak ekonomski interes. »Ko sem direktorja Kemisa Emila Nanuta vprašal, ali ga ni nič skrbelo, da bo zagorelo, je odgovoril, da ga je. Pa sem ga vprašal, zakaj niso več naredili, da ne bi zagorelo. Rekel je: 'Ekonomika.' Ista ekonomika jih bo vodila zdaj,« je dejal Marković in opozoril, da država s predpisi Kemisa ne sili k temu, da bi bilo njegovo vodilo drugačno. »Lahko rečemo, da le čakamo na nov požar.«

Vrhničani se ne morejo sprijazniti niti s tem, da še vedno ne vedo, kakšne posledice bo imel požar za njihovo zdravje. Mikrobiolog Gorazd Pretnar je opozoril, da je v okolje ušlo na tone rakotvornih snovi. Z izjemo gasilcev in drugih, ki so bili neposredno udeleženi pri gorenju, podrobnih pregledov ljudje niso bili deležni. Predstavnica civilne iniciative Sinja Gorica Bernarda Kropf je opozorila, da nobena institucija pri njej doma ni naredila preiskav, čeprav je prva Kemisova soseda. Preiskave Tojnice je naročila in plačala sama. »Ne pri meni ne pri sosedi niso vzeli nobenega vzorca. Vzorce so začeli jemati 1,6 kilometra od žarišča požara. Ko so prišli do dvesto metrov od Kemisa, so povedali, da vzorcev ne morejo vzeti, ker jim je zmanjkalo denarja,« je dejala in dodala, da je ni nihče obvestil, ali je z zemljino zdaj vse v redu.

Zaradi vsega tega in še česa Vrhničani ne Kemisu ne državnim institucijam ne verjamejo več. »Ni majhna stvar, če se o nečem poenoti celo mesto. Gre za vprašanje legitimnosti, v demokratični državi mora to imeti določeno težo. V nasprotnem primeru smo izgubljeni vsi in nas lahko povozijo državni uradniki,« je sklenil Marković.