50% anketiranih milenijcev je pripravljenih delati tudi po 65. letu starosti, 27 odstotkov pa tudi po 70. letu in 12 odstotkov jih meni, da bodo verjetno delali do konca svojega življenja. Veliko bolj so tudi podvrženi netradicionalnim oblikam zaposlitve.

Japonska je država z najvišjim deležem milenijcev, ki pričakujejo, da bodo delali do konca življenja (37 %). Sledijo jim na Kitajskem (18 %), v Grčiji (15 %), Kanadi, Indiji in Singapurju (14 %).

40 ur na teden ali več dela kar 73 odstotkov milenijcev, vključenih v raziskavo, skoraj četrtina več kot 50 ur.

84 % mladih si med kariero vzame premore, daljše od štirih tednov, in se ne bojijo izgube službe, saj jih je kar 62 odstotkov prepričanih, da bi lahko v primeru izgube svojega glavnega vira dohodka našli enako dobro ali še boljše delo v manj kot treh mesecih.

93 % vprašanih si želi vseživljenjskega učenja in je v to pripravljenih vložiti čas in denar, saj menijo, da je njihov uspeh odvisen predvsem od njihovih kompetenc in ne od zvez in poznanstev.

1/3 globalnih kadrov bodo do leta 2020 milenijci.

Plača je prva na lestvici prioritet, saj jo je kar 92 % vprašanih razvrstilo na prvo mesto pri iskanju dela. Sledijo varnost (87 %) in prosti čas oziroma dopust (82 %). Prav tako jim veliko pomeni, da lahko delajo v družbi dobrih sodelavcev.

26 % milenijcev na svetu opravlja dve ali več plačanih zaposlitev.

3/4 je redno zaposlenih za polni delovni čas (oziroma 73 odstotkov vprašanih), 21 odstotkov pa za polovični delovni čas. Od tega jih je več kot polovica pripravljenih zamenjati delo tudi za netradicionalne oblike zaposlitve.