Ko nesreča povzroči poškodbe na infrastrukturi (npr. uničena jeklena varnostna ograja na območju ločilnega pasu) in onemogoči promet (npr. razsuti tovor po obeh smernih voziščih), gre na kateri koli avtocesti kjer koli po svetu za dogodek na infrastrukturi, ki z obvladovanjem ali upravljanjem prometa oziroma »traffic managementom« nima nobene zveze več, razen v delu, ki se nanaša na pravočasno in učinkovito obveščanje uporabnikov, da je zaradi izrednega dogodka avtocesta do odprave vseh posledic nezgode zaprta, ter priporočanje najprimernejših obvozov. Za to je v družbi Dars, d. d., zadolženo področje Upravljanje, ki je tudi v tem primeru izpeljalo vse ustrezne ukrepe oziroma aktivnosti.

Po zakonodaji so na slovenskih avtocestah za odstranjevanje ovir zadolženi in zakonsko odgovorni naši sodelavci, vzdrževalci avtocest in hitrih cest. Za to delo so primerno organizirani, opremljeni in usposobljeni. Zelo dobro sodelujejo tudi z vsemi drugimi deležniki (policisti, gasilci, reševalci…) in zunanjimi pogodbenimi izvajalci, ki jih glede na zahtevnost posameznega izrednega dogodka vključujejo v odpravljanje posledic takšnega dogodka in čimprejšnjo ponovno vzpostavitev vseh potrebnih infrastrukturnih pogojev za zagotovitev varnosti, prevoznosti in pretočnosti avtocest v vplivnem območju izrednega dogodka.

Izmenjava izkušenj z upravljalci avtocest iz Italije (Autovie Venete), Avstrije (Asfinag) in Nemčije (AC baza Freiburg, Baden-Württemberg) je pokazala, da imajo v vseh navedenih državah avtocestno policijo, ki je zadolžena za zavarovanje krajev dogodkov nesreč in koordinacijo vseh aktivnosti vseh deležnikov, ki pri odpravi posledic takšne nezgode sodelujejo. Ko pride do posledic na vozišču in cestni infrastrukturi, je sestava operativne ekipe, ki pri takšni akciji sodeluje, popolnoma enaka kot pri nas. Razlike so le v obsegu del, ki jih vzdrževalci izvajajo sami in ki jih izvajajo zunanji pogodbeni izvajalci.

Marjan Koler

komuniciranje Dars, d. d.