Včeraj je potekal 20. vrh EU-Kitajska, ki je dodatno utrdil medsebojno partnerstvo v korist njunih družb, sosednjih regij in mednarodne skupnosti. Partnerici sta ob koncu srečanja sprejeli skupno izjavo, ki kaže pozitivni učinek partnerstva na reševanje globalnih in regionalnih izzivov, kot so podnebne spremembe, skupne varnostne grožnje, spodbujanje multilateralizma ter odprte in poštene trgovine.

Tudi varstvo okolja in krožno gospodarstvo

Vrh je prinesel še druge konkretne rezultate, med drugim izjavo o podnebnih spremembah in čisti energiji, partnerski sporazum o oceanih, memorandum o soglasju o sodelovanju na področju krožnega gospodarstva ter memorandum o soglasju za okrepitev sodelovanja na področju trgovanja z emisijami.

EU in Kitajska sta se zavezali izboljšati sodelovanje za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in izvajanje pariškega podnebnega sporazuma. V ta namen bosta okrepili politično, strokovno, gospodarsko in znanstveno sodelovanje na področju podnebnih sprememb in čiste energije. Memorandum o trgovanju z emisijami izpostavlja potencialni prispevek k nizkoogljičnemu gospodarstvu ter krepi sodelovanje med dvema največjima sistemoma trgovanja z emisijami na svetu. Partnerici si bosta nadalje prizadevali izboljšati mednarodno upravljanje oceanov, vključno z bojem proti nezakonitemu ribolovu in izkoriščanjem danih poslovnih in raziskovalnih priložnosti v pomorskem gospodarstvu na podlagi čistih tehnologij.

Pomemben partnerski sporazum o oceanih

Podpis partnerskega sporazuma o oceanih je prvi te vrste in odpira možnosti za prihodnja partnerstva med EU in drugimi ključnimi akterji na področju oceanov. Z memorandumom o soglasju o sodelovanju na področju krožnega gospodarstva pa je bil vzpostavljen okvir za sodelovanje v podporo prehodu na krožno gospodarstvo, ki zajema strategije, zakonodajo, politiko in raziskave na področju skupnih interesov. Področje skupnega dela bo zajemalo sisteme upravljanja in orodja politike, kot so okoljsko primerna zasnova, ekološko označevanje, razširjena odgovornost proizvajalca, okolju prijazne oskrbne verige ter financiranje krožnega gospodarstva. Obe strani bosta tudi izmenjali najboljše prakse na področju industrijskih parkov, kemikalij, plastike in odpadkov.

Dober napredek je bil storjen tudi glede trenutnih pogajanj o naložbenem sporazumu, ki je glavna prednostna naloga in ključni projekt za vzpostavitev in ohranjanje odprtega, predvidljivega, poštenega in preglednega poslovnega okolja za evropske in kitajske vlagatelje.

EU in Kitajska sta na vrhu tudi izrazili trdno podporo preglednemu, nediskriminatornemu, odprtemu in vključujočemu večstranskemu sistemu trgovanja na podlagi pravil v okviru Svetovne trgovinske organizacije (STO) ter se zavezali spoštovanju njenih pravil. Prav tako sta se zavezali sodelovanju za reformo STO, da bo ta kos novim izzivom, ter v ta namen ustanovili skupno delovno skupino za reforme STO.

Pošteno in pregledno poslovno okolje

Dober napredek je bil storjen tudi glede trenutnih pogajanj o naložbenem sporazumu, ki je glavna prednostna naloga in ključni projekt za vzpostavitev in ohranjanje odprtega, predvidljivega, poštenega in preglednega poslovnega okolja za evropske in kitajske vlagatelje.

EU in Kitajska sta se dogovorili še o zaključku pogajanj o sporazumu o geografskih označbah do konca oktobra. Sporazum bo zaščitil značilne živilske proizvode in pijače. Na področju varne hrane bosta partnerici spodbujali visoke standarde varnosti hrane. Pripravljeni sta upoštevati načelo regionalizacije, prav tako pa sta se zavezali razširiti tržni dostop za živilske proizvode.

Na vrhu je bil podpisan tudi akcijski načrt o carinskem sodelovanju na področju pravic intelektualne lastnine, da bi okrepili boj proti ponarejanju in piratstvu.

Tudi o prometu

EU in Kitajska sta se poleg tega zavezali izboljšati sodelovanje na prometnem področju, med drugim na podlagi okvira TEN-T in kitajske pobude En pas, na področju razogljičenja in digitalizacije prometa ter pri skupnih naložbah za spodbujanje naložb in prometa med partnericama.

Pomemben del strateškega partnerstva predstavljajo tudi njuni prebivalci. Veliko dejavnosti je že bilo izpeljanih v okviru turističnega leta Kitajska-EU 2018, partnerici pa sta se zavezali okrepiti sodelovanje na tem področju. Prav tako sta se dotaknili vprašanj človekovih pravic ter pogajanj o sporazumu o poenostavitvi vizumskih postopkov in sporazumu o sodelovanju pri preprečevanju nezakonitih migracij. Začeli bosta tudi dialoge o vprašanjih drog in humanitarne pomoči. nr