V Zdravniški zbornici Slovenije ocenjujejo, da je ministrstvo za zdravje kar samo onemogočilo delovanje novega Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni. Z lansko novelo zakona o zdravstveni dejavnosti si je ministrstvo naložilo dva pravilnika, so spomnili, a zanju ni poskrbelo v roku. V zbornici se sprašujejo, kakšna bo pravna podlaga za dovoljenje za opravljanje dejavnosti inštituta.

Ministrstvo ovir ne vidi

V zdravniški zbornici opozarjajo še, da zakonodaja v takšnih primerih nalaga zaposlitev odgovornega nosilca za vsako vrsto zdravstvene dejavnosti. Slednji pa mora imeti najmanj pet let delovnih izkušenj, kadar gre za dovoljenje za opravljanje dejavnosti na sekundarni in terciarni ravni zdravstva. Z začasnim pogodbenim delom tujih zdravnikov, ki se obeta, teh pogojev po njihovem ni mogoče izpolniti.

V zbornici, ki jo vodi Zdenka Čebašek Travnik, se sprašujejo še o financiranju novega inštituta. Pogodba med Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in inštitutom bo mogoča šele po letnem razpisu programov zdravljenj, ko bo dorečen tudi program inštituta, so opozorili.

Na ministrstvu za zdravje pomisleke zdravniške zbornice zavračajo. Oba pravilnika pripravljajo, so zatrdili. Pravila, ki veljajo za zasebnike, pa po njihovih besedah ne vplivajo na izdajo dovoljenj javnim zdravstvenim zavodom. Pri zaposlovanju odgovornega nosilca ne gre za »birokratsko oviro«, ki jim jo očita zdravništvo, vztrajajo na ministrstvu. Izvajalcu zdravljenj odgovornega nosilca namreč ni treba zaposliti pred pridobitvijo dovoljenja, temveč najpozneje ob začetku opravljanja dejavnosti. Odgovornost nosilca zdravstvene dejavnosti tudi ne posega v odgovornost vsakega posameznega zdravnika ali drugega zdravstvenega delavca, so dodali. Pomislekov glede financiranja pa včeraj niso komentirali.

Nejevolja tudi zaradi plačila tujih zdravnikov

Konec minulega tedna je vršilec dolžnosti direktorja Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni Brane Dobnikar pojasnil, da so že sklenili pogodbe za odgovorne nosilce zdravstvene dejavnosti s tremi slovenskimi zdravniki in da jih podpis ene pogodbe še čaka. V naslednjih mesecih pa želijo zaposliti celotno zdravniško ekipo in tudi druge zdravstvene delavce, ki jih potrebujejo. Inštitut bo plačilo zdravnikov sprva zagotavljal iz zagonskih sredstev, ki jih še ima na voljo, za drugo polletje pa so po navedbah Dobnikarja že pripravili podrobni finančni načrt. Ta bo pokrival tudi delo gostujočih zdravnikov v prihodnjem obdobju. Do plačevanja visokih zneskov tujim zdravnikom, na katerih bo vsaj sprva slonelo zdravljenje otroških srčnih bolezni, so bili doslej sicer kritični v UKC Ljubljana in sindikatu zdravnikov Fides. nk, sta