»Policija kot institucija je zatajila. Obdolženemu je nastavljala izkrivljeno ogledalo, ga potrjevala in pozitivno ocenjevala,« je bila kamniška sodnica Marjeta Braune do vodstva ljubljanske policijske uprave skoraj enako ostra kot do nekdanjega komandirja policijske postaje (PP) Domžale Božidarja Fekonje, ki ga je spoznala za krivega desetih kaznivih dejanj šikaniranja na delovnem mestu. Po besedah sodnice je bila raven jezika na domžalski policijski postaji med letoma 2008 in 2014 izjemno nizka, Fekonja pa ni storil ničesar, da bi to preprečil, temveč je s svojim zgledom še prispeval k porazni ravni komunikacije. Po mnenju sodnice je bila vulgarna komunikacija celo komandirjevo andragoško orodje pri vzgoji policistk in policistov, njegovi nadrejeni na ljubljanski policijski upravi pa so njegovo delo ocenjevali kot odlično in tudi po dveh anonimnih prijavah niso prepoznali nepravilnosti na PP Domžale.

Čeprav je Primož Suknaič s specializiranega državnega tožilstva za Fekonjo zahteval kar tri leta in tri mesece zapora, je Braunetova presodila, da bo Fekonji, ki se je leta 2014 upokojil, zadostovala pogojna kazen. Obsodila ga je na dve leti zapora, ki mu ju ne bo treba prestati, če pet let ne bo storil drugega kaznivega dejanja. Oškodovance je z njihovimi premoženjskimi zahtevki napotila na pravdo, Fekonji pa je naložila plačilo sodnih stroškov. Tožilec Suknaič, ki je želel višjo kazen za komandirja, je takoj po izrečeni sodbi napovedal pritožbo, Fekonjev zagovornik Boris Kanduti pa je dejal, da se bo najprej posvetoval s stranko. Sodba tako še ni in še nekaj časa ne bo pravnomočna.

Nekateri po pomoč k zdravniku

Sodnica je pritrdila tožilstvu, da je Fekonja na delovnem mestu s šikaniranjem v različnih oblikah in včasih tudi s spolnim nadlegovanjem pri žrtvah povzročil ponižanje in prestrašenost. Šikaniranje je bilo tako intenzivno, da je nekaj oškodovancev imelo celo zdravstvene težave. Oškodovancev je bilo sprva dvanajst, vendar je za eno oškodovanko tožilstvo samo umaknilo pregon, za policista Andreja S. pa je sodnica ocenila, da ni bil podvržen šikaniranju, temveč ga je Fekonja med drugim upravičeno opozarjal na njegovo neprimerno pričesko.

Tudi pri ostalih desetih oškodovancih je sodnica del očitkov zavrgla, če pri njih bodisi ni šlo za kaznivo dejanje bodisi so bili očitki neupravičeni oziroma nepodprti z dokazi. Sodnica je zavrgla tudi očitek domnevnega spolnega nadlegovanja policistke Kristine B. na sindikalnem izletu, saj je presodila, da policistka njegovega domnevnega šobljenja v morju ni mogla videti, pri komandirjevem domnevnem vulgarnem pogojevanju njene premestitve v mobilno kriminalistično enoto s spolno aktivnostjo, pa naj bi policistka tudi sama sodelovala, ga verbalno provocirala in ga pred pričami pozivala k občevanju ter se šalila na račun njegove starosti.

Kazenski oddelek in »komandir stare šole«

Čeprav je sodnica nekatere očitke tožilstva zavrgla, je bilo teh še vedno dovolj za obsodbo Fekonje zaradi šikaniranja – tudi takšnega s spolno konotacijo. Po mnenju prvostopenjskega sodišča naj bi se Fekonja na nekatere podrejene drl, jih neenakovredno obravnaval, zasmehoval pred drugimi policisti, jih žalil, da so nesposobni, in podobno. Ob vsem tem naj bi nekaj policistk in administratork tudi spolno nadlegoval, jim predlagal varanje soprogov, govoril o njihovih spodnjih hlačkah in podobno.

Fekonja je očitke v celoti zanikal že tekom sojenja, obramba pa je v petek približno pet ur in pol sodnico prepričevala v komandirjevo nedolžnost. Za njegovo glasno govorjenje naj bi bile tako krive le težave s sluhom. Prav tako naj bi bil Fekonja komandir stare šole, ki je zahteval red in disciplino, oškodovanci pa policisti, ki niso bili nikoli kadeti, temveč so se za poklic policista le priučili. »Nevtralne priče so povedale, da je bil strog, ne pa tudi krivičen do tako imenovanih oškodovancev,« je poudaril odvetnik Kanduti in dodal, da je lahko trpinčenje na delovnem mestu kaznivo dejanje le, če je izkazan naklep, kar pa zgolj morebitne ostrejše besede še niso.

Obtoženi komandir je v na trenutke čustvenem sklepnem govoru poudaril, da v 33 letih v policiji na njegov račun ni bilo nikoli pritožb, dokler ni na PP Domžale prišel oškodovanec Branko Č., ki je »želel sam voditi policijsko postajo«. Po besedah Fekonje naj bi bila večina oškodovancev na PP Domžale premeščena zaradi disciplinskih ukrepov. Za PP Domžale se je govorilo, da je kazenska enota, sam pa je bil kot njen vodja le dosleden in redoljuben. »Bil sem moteč faktor,« je ocenil Fekonja in zatrdil, da nikoli ni imel namena kogar koli žaliti, očitke o spolnem nadlegovanju pa je označil za izmišljotine.