»Tudi če bi očitki zoper njegove podrejene držali, je način komuniciranja z vpitjem, zasmehovanjem in zaničevanjem neprimeren,« je včeraj v zaključni besedi poudarila odvetnica Anja Štrovs, pooblaščenka ene izmed enajstih oškodovank in oškodovancev, ki nekdanjemu komandirju domžalske postaje Božidarju Fekonji očitajo šikaniranje na delovnem mestu. Tudi takšnega z elementi spolnega nadlegovanja.

Šikaniranje naj bi se na domžalski policijski postaji dogajalo med letoma 2008 in 2014, anonimni prijavi pa pri vodstvu ljubljanske policijske uprave nista obrodili sadov. Šele ko se je Fekonja upokojil, je več oškodovancev podalo kazensko ovadbo, posebni oddelek specializiranega državnega tožilstva pa je sprožil pregon. Tožilec Primož Suknaič je Fekonjo obtožil, da je na delovnem mestu s spolnim nadlegovanjem, psihičnim nasiljem, trpinčenjem in neenakopravnim obravnavanjem pri svojih podrejenih povzročil ponižanje in prestrašenost, nekateri med njimi pa so zaradi tega utrpeli tudi zdravstvene težave in morali na bolniško. Oškodovank in oškodovancev je bilo sprva dvanajst, vendar je kaznivo dejanje na račun ene izmed oškodovank zastaralo, tožilec pa je iz obtožnega predloga črtal še oškodovanko Kristino B., za katero je kazalo, da se zaradi zdravstvenih razlogov sojenja ne bo mogla udeležiti. Toda pozneje je Kristina B. vendarle prevzela zasebni pregon s pomočjo svoje odvetnice. Dolgotrajno sojenje, ki se je začelo že lansko pomlad, je tik pred koncem, tožilec Suknaič pa vztraja, da je Fekonja kriv očitanih kaznivih dejanj. Zanj zahteva tri leta in tri mesece zapora, saj je po mnenju tožilca dokazni postopek potrdil očitke iz obtožnega predloga, ki ga je tožilec med postopkom sicer nekoliko modificiral. Oškodovanci so podali tudi premoženjskopravne zahtevke, ki se gibljejo od 1500 do 15.000 evrov, večina pa jih je nižjih od 5000 evrov.

Sporno vedenje v službi, na izletu in na plesu

Očitki tožilca Fekonji se zdaj nanašajo na deset oškodovancev – policistov, policistk in administratork. Pri klasičnem šikaniranju naj bi šlo predvsem za nadiranje, neenakopravno obravnavo pri razporedih dela in zasmehovanje. Enega izmed policistov naj bi Fekonja pošiljal k frizerju, drugemu govoril kripelj, nekatere zasmehoval, ko so se prijavili za delo v kakšni specifični policijski enoti, in podobno.

Še dodatno so problematični očitki, ki se nanašajo na domnevno spolno nadlegovanje v okviru šikaniranja na delovnem mestu. Po obtožbi tožilca, ki je kritičen tudi do vodstva ljubljanske policijske uprave, da ni po izvedenem nadzoru samo obvestilo specializiranega državnega tožilstva, naj bi Fekonja eni izmed administratork predlagal, da naj z njim prevara svojega moža, ji pošiljal poljubčke in podobno, drugi pa naj bi zelo intenzivno in s spolno konotacijo voščil srečno novo leto. Podobnih očitkov je še več. Neki policistki naj bi dejal, da ji bo njeno morebitno intimno prijateljevanje z njim pomagalo na poti do delovnega mesta kriminalistke, do policistk pa naj bi se neprimerno vedel tudi na sindikalnem izletu na Obali in na prednovoletnem plesu. Verbalno in z gestami naj bi jim namigoval na spolnost.

Obramba vztraja pri nedolžnosti

Fekonja je na sojenju ves čas zatrjeval, da je nedolžen in da so se lažne obtožbe pojavile, ker je leta 2012 kljub izpolnjevanju pogojev za upokojitev ostal na čelu domžalske policijske postaje. Obtoženi meni, da je bil zato verjetno komu v napoto. Na obtožbe, da je na podrejene, ki mu niso bili po godu, pogosto vpil, je Fekonja odgovoril, da je bil glasnejši verjetno le zaradi svojih težav s sluhom.

Včeraj je sodišče zaprosil, da mu dovoli nekoliko daljšo pripravo na zaključno besedo, saj se zaradi družinskih, osebnih in delno tudi zdravstvenih težav (vse tri povezuje prav s kazenskim postopkom zoper njega) v nekaj dneh ni zmožen pripraviti. Obramba oziroma Fekonjev zagovornik Boris Kanduti se je včeraj v zaključnem govoru tako za zdaj opredelil le do očitkov zasebne tožnice Kristine B. Njene trditve, da naj bi Fekonja na sindikalnem izletu plaval za njo in se ji šobil, nato pa bil vulgaren do nje še v lokalu, je Kanduti označil za laž in se pri tem skliceval na priče obrambe, ki so povedale, da naj bi se oškodovanka sama močno napila in bila vulgarna do komandirja. Obramba trdi, da naj bi se oškodovanka na izletu družila predvsem z dvema drugima policistoma, ki sta se zaradi nje na avtobusu domov celo stepla.