Pretekle dni so na posameznih zemljiščih, ob poljskih poteh med Igom, Mateno, Vrbljenjem in Brestom, pa tudi ob glavni, asfaltirani poti v občini Ig opazili razraščanje pelinolistne ambrozije. Gre za enoletni plevel, ki ga največkrat najdejo med koruzo in deteljo, kmetijskim posevkom pa »krade« vodo in hranila. Še večjo težavo povzroča lokalnim prebivalcem in sprehajalcem ob poteh, saj povzroča inhalacijske alergije.

Po navedbah strokovne sodelavke na občini Ig Andreje Zdravje se z isto težavo poleti soočajo že več let, najhuje pa je ravno v tem času, torej sredi julija in avgusta, ko se rastline bujno razraščajo. »Populiti se mora v začetni fazi rasti, a gre za zelo zahtevno delo, zlasti zaradi visoke alergenosti teh rastlin,« opozarja Zdravjetova. Ambrozija je sicer edina škodljiva rastlina, za katero je v Sloveniji skladno s spremembo zakona o zdravstvenem varstvu rastlin predpisano obvezno zatiranje. Posamezniku, ki po opozorilu inšpektorja s svojega zemljišča ne odstrani ambrozije, grozi 500 evrov kazni.

Po navedbah uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin mora imetnik zemljišča, na katerem raste ambrozija, to odstraniti s koreninami vred ali pa odstraniti njihov nadzemni del tako, da se rastlina v tisti rastni dobi ne obraste več. Ker se hitro obrašča, je treba košnjo in druge ukrepe izvajati vso rastno dobo, saj se tako prepreči širjenje s tvorbo novih semen.

»Ko opazimo prisotnost ambrozije na določenem zemljišču, kmeta pozovemo, naj jo uniči, preden začne rastlina cveteti. Na rastišča nas opozarjajo sprehajalci, pred leti pa smo na njihovo pobudo celo organizirali čistilno akcijo, v sklopu katere smo nevarne rastline populili na obeh straneh Ižanske ceste. Opravljamo kurativo, ne pa preventive,« doda Zdravjetova.

Pomembno je še osveščanje in izobraževanje lokalnih prebivalcev. Lani in predlani so z občine na naslove kmetijskih gospodarstev poslali fotografije ambrozije, saj jih večina rastline sploh ne pozna, večkrat so organizirali izobraževalno delavnico, letos pa so z uprave prejeli plakate, ki so jih že polepili po vsej občini. Na občini Ig hkrati pozivajo vse, naj jim najdeno lokacijo rastišča ambrozije sporočijo na info@obcina-ig.si, da lastnika zemljišča pravočasno obvestijo o pojavu rastišča.