17 % manj blaga in storitev kot v povprečju vsi prebivalci EU smo si lahko kupili prebivalci Slovenije v letu 2016. Prebivalci Luksemburga pa so si leta 2016 v povprečju lahko privoščili za 158 odstotkov več kot v povprečju vsi prebivalci EU skupaj.

662 osebnih avtomobilov na tisoč prebivalcev so leta 2016 imeli v Luksemburgu (največ v EU). V Sloveniji imamo 531, v Romuniji, kjer je avtomobilov najmanj, pa 261 avtomobilov na tisoč prebivalcev.

25 % gospodinjstev v Bolgariji je leta 2016 živelo na območju, izpostavljenem kriminalu, nasilju ali vandalizmu (največ v EU).

510 zdravnikov na 100.000 prebivalcev so leta 2015 imeli v Avstriji (največ v EU). V Sloveniji število zdravnikov narašča. Leta 2005 je bilo v Sloveniji 235 zdravnikov na 100.000 prebivalcev, leta 2010 243, leta 2015 pa 283. Kljub temu je Slovenija med državami članicami EU ena tistih z najmanjšim številom zdravnikov na 100.000 prebivalcev.

8 je bila povprečna ocena (na lestvici od 0 do 10) splošnega zadovoljstva z življenjem prebivalcev Danske in Finske (to je bila najvišja ocena v EU). Prebivalci Slovenije smo splošno zadovoljstvo z življenjem ocenili povprečno z oceno 7, kar je enako povprečju EU. Kakovost našega življenja očitno najbolj moti zaupanje v pravni sistem, saj smo ga povprečno ocenili z 2,7, kar je najnižja povprečna ocena od vseh držav v EU. Zanimivo, da so si v Romuniji za zadovoljstvo z življenjem dali oceno 7,1. Najbolj nezadovoljni pa so v Bolgariji, in sicer so svoje zadovoljstvo ocenili s 4,8.