Namesto dosedanjih 1,26 bodo morali turisti, ki bodo prenočili na območju celjske občine, po novem letu odšteti dva evra za turistično takso, ki ostaja lokalni skupnosti, k temu pa je treba prišteti še novo promocijsko takso v višini 0,5 evra, ki se bo odvajala Slovenski turistični organizaciji. To pomeni, da bo vsak turist za eno nočitev plačal 2,50 evra.

Denarja bo tudi z višjo takso premalo za vse

Odlok so celjski mestni svetniki potrdili šele v drugem branju, potem ko je svetniška skupina SMC vložila amandma, v katerega so zapisali, da bi se prihodek od turistične takse po novem v celoti namenil Zavodu Celeia, ne pa da si denar enakovredno delita zavod in občina. Direktorica zavoda Celeia Milena Čeko Pungartnik, sicer tudi sama svetnica, je namreč opozorila svetnike, da zavod nujno potrebuje več denarja za promocijo turizma.

»Naš zavod je turistične promocijske aktivnosti vedno pokrival izključno iz prihodkov od turistične takse, delno tudi tržne dejavnosti. Lani smo iz tega naslova prejeli okoli 58.000 evrov, medtem ko smo imeli na turističnem promocijskem centru okoli 68.000 evrov odhodkov,« je opozorila Čeko-Pungartnikova. Svetniki se tako niti niso spuščali v debato o tem, če je višina takse sprejemljiva, pač pa se je razprava večinoma vrtela okoli tega, kdo in za kakšen namen jo bo porabil.

»Stroški so iz leta v leto večji, turizem je pa tudi treba postaviti na svoje mesto, zato ne vidim nobenega razumnega razloga za to, da bi občina vsako leto sama razpolagala s temi sredstvi in odločala, kolikšen kolač bo odmerila Zavodu Celeia,« je opozoril svetnik Gregor Gregorin.

Župan Bojan Šrot je sicer predlagal, da bi se denar zbiral na posebnem računu. »Morda se v prihodnosti pojavi še kakšna dobra ideja za promocijo turizma, zato bi bilo prav, da to namenskost ohranimo. Nekatere promocijske aktivnosti že zdaj tako ali tako pokrijemo neposredno iz proračuna,« je dejal Šrot in dodal, da bo tega denarja tudi v prihodnje tako ali tako premalo za vse, občina pa za delovanje zavoda letno nameni okoli 140.000 evrov. Svetniki so v nadaljevanju popravljeni odlok v celoti sprejeli in podprli namenskost turistične takse.

Lani je po podatkih državnega Statističnega urada na območju celjske občine prenočilo dobrih 55.000 turistov, ob trenutnem trendu nočitev gostov pa na občini ocenjujejo, da bo za več kot polovico višji tudi prihodek iz naslova turistične takse, še zlasti v primerjavi s preteklimi leti.

Veliko je še skritih biserov

Mnogi se dobro zavedajo, da sama podražitev turistične takse še ne pomeni, da bodo turisti dobili tudi višjo kakovost, zato bo treba na tem področju še veliko postoriti in znamenitosti, ne samo v Celju, temveč tudi drugod, približati turistom. Tako tudi Celje nima samo starega gradu, ki ga kot znamenitost izpostavlja tudi Slovenska turistična organizacija, temveč še veliko širše zaledje, ki ga mnogi še niso odkrili.

Eden takih biserov je tudi Šmartinsko jezero, pa tudi Celjska koča, do katere so iz Svetine pred dobrim tednom ekspresno hitro asfaltirali cesto za potrebe tretje etape kolesarske dirke po Sloveniji. Uradno bodo 1350 metrov asfaltirane ceste na območju Mestne občine Celje in 360 metrov na območju občine Laško, ki povezuje dve priljubljeni turistični točki Svetino in Celjsko kočo ter dve občini, namenu predali v torek prihodnji teden.