Že nekaj tednov se Velenjčani ukvarjajo z vprašanjem o izvoru zemlje, ki jo velenjski premogovnik potrebuje na območju, kjer pospešeno utrjujejo pregrado med Velenjskim in Družmirskim jezerom. Skrbi jih namreč, ali nemara ne gre za zemljino, onesnaženo s težkimi kovinami, ki je bila izkopana lansko poletje med sanacijo vrtca na Hudinji. V premogovniku so že pred mesecem pojasnili, da je vsakršna skrb odveč, saj da za gradnjo nasipa pri ugreznini med jezeroma uporabljajo stabilizat iz Termoelektrarne Šoštanj, ki je mešanica sadre, pepela in vode, prav tako pa so kot dodatni material za zapolnjevanje uporabljali še zemljino, izkopano južno od hriba Ležen. »Dodatni zemeljski izkop prevozniki vozijo tudi z območja v Arnovskem gozdu, kjer prav zdaj gradijo logistični center,« so pojasnili v premogovniku. In še, da imajo za to tudi vsa potrebna dovoljenja, kar je potrdila tudi inšpekcija.

Občina pozvala pristojne k ukrepanju

A ko se je v medijih v teh dneh pojavila informacija, da naj bi del zemljine posredno vendarle izviral z območja Celja, del pa naj bi prepeljali v Stražo pri Novem mestu, so v Velenju znova zastrigli z ušesi. Iz velenjske občine so na ministrstvo za okolje in prostor, Arso, inšpekcijo za energetiko in rudarstvo, inšpektorat za okolje in prostor, Holding Slovenske elektrarne, Premogovnik Velenje, Termoelektrarno Šoštanj, VOC in Toming inženiring nemudoma poslali dopise z zahtevo po razkritju podatkov in takojšnjem ukrepanju. Prav tako je velenjski premogovnik že odredil analizo zemlje, ki jo je celjsko podjetje VOC oddalo družbi Toming inženiring v Gaberkah pri Velenju, ki je v lasti velenjskega podjetnika Tomaža Ročnika. Ta pa naj bi okoli 1350 kubičnih metrov odpadne zemlje, ki izvira z območja stare cinkarne, že vgradil v nasip med obema šaleškima jezeroma.

Preverili bodo ustreznost z že narejeno oceno

»Seveda nas skrbi za okolje in zdravje naših občanov, obenem pa nas zanima, ali je vse v skladu z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem, zato zahtevamo, da pristojne inšpekcijske službe nemudoma ukrepajo in ugotovijo, kaj se je z odvoženo zemljino zgodilo in kje je dejansko končala,« so ostri na velenjski občini. Z ministrstva so zagotovili, da se trenutno na območje med jezeroma navaža zemlja, izkopana na območju gradbišča pri Arji vasi. »Za dodatni zemeljski izkop na tem območju pa je že bila izdelana tudi ocena kakovosti zemeljskega izkopa, iz katere je razvidno, da je tako s pedološkega kot kemičnega vidika ustrezen za nasipavanje,« so z ministrstva sporočili Velenjčanom.

V ta namen je Arso družbi Toming inženiring za izkopani material izdal tudi okoljevarstveno dovoljenje. »Prevoznikom, ki iz Arnovskega gozda dovažajo zemeljski izkop, pa smo na podlagi pogodbe izdali tudi dovolilnice za vstop v varovano območje za zapolnjevanje ugreznine med jezeroma. Vizualno ustreznost pripeljanega materiala, količino in samo vgradnjo pa sproti kontrolira nadzorno osebje na delovišču velenjskega premogovnika,« so še pojasnili. V primeru, da se bo izkazalo, da analize pripeljanega zemeljskega izkopa odstopajo od predhodne ocene kakovosti zemljine in izdanega okoljevarstvenega dovoljenja, pa bodo na Arsu ustrezno ukrepali.