Na zaprtem delu Dalmatinove ulice (od križišča s Slovensko cesto in Miklošičevo ulico) gradbinci za zdaj še niso začeli asfaltirati. Tudi ta odsek Dalmatinove ulice bo po zaključku prenove bolj zelen, saj je med vzdolžnimi parkirnimi mesti nasajenih 18 mokovcev, še tri navadne bukve pa bodo krasile del Dalmatinove ulice v bližini nekdanje Metalke. Velja omeniti, KPL in Hidrotehnik bosta po končani prenovi Gosposvetske ceste in Dalmatinove ulice prenovila tudi del severnega dela Slovenske ceste. Del Slovenske ceste je sicer že zaprt za promet in na njem svoje delo že opravljajo arheologi. vbr