Delavci družb KPL in Hidrotehnik so morali zaradi prenove komunalnih vodov pod Gosposvetsko cesto zapreti tudi precejšen del križišča Gosposvetske in Slovenske ceste. Križišče omenjenih ulic, ki je trenutno odprto predvsem zaradi omogočanja prevoznosti Slovenske ceste za avtobuse Ljubljanskega potniškega prometa, je tako bistveno ožje oziroma zaradi zapore vozni pas v smeri proti Bežigradu pred stavbo Metalke začasno poteka po pločniku.

Avtobusi »krivi« za poškodbe

Ker pešci in kolesarji na tem delu lahko prečkajo Slovensko cesto, se pogosto zgodi, da jih presenetijo mestni avtobusi oziroma da jim vozniki avtobusov morajo potrobiti ali celo ustaviti, da ne bi prišlo do nesreče. Zanimalo nas je, kako nameravajo na občini te konfliktne situacije rešiti in tako zagotoviti večjo prometno varnost predvsem pešcev in kolesarjev na tem kratkem odseku Slovenske ceste. »Zaradi morebitnega nerazumevanja začasne prometne ureditve oziroma neupoštevanja prometne signalizacije smo na Slovenski cesti postavili dodatne fizične prepreke in zarisali talne označbe, s katerimi je začasna prometna ureditev, predvsem vodenje pešcev, kolesarjev in Ljubljanskega potniškega prometa, še bolj nazorna, razumljiva in varna za vse prometne udeležence,« so povedali na občini.

Toda ko smo si včeraj na terenu znova ogledali situacijo, smo videli, da je na strani Slovenske ceste pri Figovcu sicer na novo postavljena gradbena ograja, ki popolnoma onemogoča prehod s pločnika na cestišče. Problem pa še vedno ostaja na strani pri Metalki. Tam je na določenih delih nameščena oranžna zaščitna mreža, vendar prehod za pešce še vedno ni popolnoma onemogočen, zato je včeraj še vedno prihajalo do konfliktnih situacij med pešci, kolesarji in vozniki avtobusov. Direktor Ljubljanskega potniškega prometa Peter Horvat je sicer že pred časom zagotovil, da je voznikom njihovih avtobusov ta problem znan in da bodo še dodatno pozorni na varnost pešcev in kolesarjev na tem območju.

Velja omeniti, da vožnja mestnih zelencev po tlakovanem pločniku na slednjem povzroča precejšnjo škodo. Taktilne oznake ob Slovenski cesti pred stavbo Metalke so ponekod obrabljene zaradi težkih vozil, podolgovate plošče, ki ločijo cestišče od pločnika, so popokale, tlakovci na pločniku pa so razrahljani.

Zastoji zaradi popolne zapore niso nastajali

Na ljubljanski občini so sicer zadovoljni, da popolna prometna zapora celotne Gosposvetske ceste in večjega dela Dalmatinove ulice doslej ni povzročala večjih težav v prometu v tem delu mesta. Na občini so dejali, da niso zaznali niti večjih odstopanj od voznih urnikov mestnih avtobusov.

Na občini so zagotovili, da so patrulje mestnega redarstva še vedno vsak dan na terenu, predvsem na križišču Gosposvetske, Slovenske in Dalmatinove ulice ter križišču Slovenske in Dvorakove ulice. Prav na tem križišču imajo redarji nekaj več dela, saj so ugotovili, da vozniki predvsem v popoldanski prometni konici svojo pot pogosto skrajšajo z vožnjo po Slovenski cesti, ki pa je od križišča z Gosposvetsko cesto do križišča s Šubičevo ulico še vedno opredeljena kot skupni prometni prostor in na njej lahko vozijo le mestni avtobusi ter imetniki dovolilnic za prevoz tega dela Slovenske ceste. »Ne glede na dobro označeno začasno prometno ureditev redarji voznike, še preden ti storijo prekršek, opozorijo na omejen prevoz Slovenske ceste in jih preusmerijo na Dvorakovo ulico,« so zagotovili na občini.