Julija bo minilo leto dni, odkar je bil podpisan tako imenovani protokol o načrtovanju in gradnji tretje razvojne osi na odseku od Šentruperta do Velenja, Slovenj Gradca, Dravograda in Holmca. V okviru te časovnice pa je predviden tudi začetek gradnje tretje osi na odseku med Šentrupertom in Velenjem decembra prihodnje leto.

Dars ni dal soglasja

»Na seji upravnega odbora Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice smo bili seznanjeni, da sta ministrstvo za infrastrukturo in Dars predstavnika odbora za gradnjo hitre ceste obvestila, da je bil sprejet sklep o projektiranju odseka Slovenj Gradec–Velenje, medtem ko nadzorni svet Darsa ni dal soglasja za začetek projektiranja na odseku Šentrupert–Velenje. Razlogi za takšno odločitev nam niso znani, po mnenju sveta županov koroške regije pa je zelo verjeten razlog vloženi zahtevek za presojo ustavnosti in zakonitosti uredbe o državnem prostorskem načrtu za odsek Šentrupert–Velenje,« pravi Franci Kotnik, direktor Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice. Kot so zapisali v pismu, upravni odbor zbornice odločno protestira zoper takšno odločitev nadzornega sveta Darsa.

»Ne obstajajo namreč nikakršni formalnopravni zadržki za začetek projektiranja, saj presoja ustavnosti in zakonitosti ne zadrži izvršljivosti uredbe o prostorskem načrtu,« menijo na zbornici. Poleg tega upravni odbor zbornice ugotavlja, da je prišlo pri realizaciji terminskega načrta aktivnosti na severnem kraku tretje razvojne osi do bistvenega odstopanja, saj bi se projektiranje odseka Šentrupert–Velenje–Slovenj Gradec moralo začeti že decembra lani. Od ministrstva za infrastrukturo in Darsa zato pričakujejo, da se bodo držali aktivnosti, ki so bile dogovorjene v protokolu, in jih izvajali v skladu s sprejeto časovnico. Hkrati pa, da jih bodo še pospešili in tako nadomestili izgubljeni čas.

Zapletlo se je v Šmartnem ob Paki

Podobno protestno pismo so minuli teden, potem ko so o tem razpravljali na svetu koroške regije, na ministrstvo in Dars naslovili tudi župani koroških občin, prav tako je glas povzdignila mladinska iniciativa za tretjo razvojno os.

Spomnimo, da je pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti omenjene uredbe o državnem prostorskem načrtu za odsek Šentrupert–Velenje jug na ustavno sodišče januarja letos vložila skupina prebivalcev iz Šmartnega ob Paki, maja pa naj bi to storile še občine Braslovče, Šmartno ob Paki in Polzela. A se je v Šmartnem ob Paki na zadnji seji občinskega sveta zapletlo, saj so svetniki z veliko večino zavrnili vsebino zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti omenjene uredbe. Po njihovem je v njej premalo poudarka na zaščiti prizadetih občanov, veliko preveč prostora pa je odmerjenega izbiri same trase.

Dejstvo pa je, da tudi prizadeti občani niso več povsem enotni, saj so nekateri še vedno absolutno proti gradnji hitre ceste, spet drugi so se z njo sprijaznili, tretji pa v njej vidijo nove razvojne priložnosti. Zato so svetniki v Šmartnem ob Paki zahtevali, da je treba vsebino zahteve v določenih točkah spremeniti in vanjo vnesti popravke iz razprave, preden bo poslana na ustavno sodišče, pa jo bodo znova pregledali, in šele če bodo z njo soglašali, bodo župana Janka Kopušarja zadolžili, da jo tudi podpiše.