Poveljnik štaba črnomaljske civilne zaščite Jože Weiss je navedel, da so pri intervencij med drugim uporabili dobrih 32 ton zaščitne folije, dobrih 700 kilogramov žebljev in 25 kubičnih metrov desk, porabili dobrih 12.100 litrov goriva in izdali nekaj več kot 2100 prehranskih obrokov. Poveljnik Gasilske zveze Črnomelj Jože Vrščaj je povedal, da je prvi dan posredovanja sodelovalo 250 belokranjskih gasilcev, ki so jim v naslednjih dneh na pomoč priskočili kolegi iz drugih območij. Štirje gasilci so se tudi lažje poškodovali pri zdrsih in z urezninami. Poškodovali so tudi nekaj gasilske zaščitne opreme.

Gasilski regijski poveljnik Boštjan Majerle je dejal, da so belokranjskih gasilcem na pomoč priskočili kolegi iz 14 od 17 slovenskih regij ter kolegi iz hrvaškega Karlovca. Predstavniki civilne zaščite in županja Mojca Čemas Stjepanovič je opozoril tudi na nevarnost, ki s streh z neprimerno kritino ob vetru ali padavinah grozi mimoidočim in na nevarnost samovžiga premočenega sena. Lastnike in upravljavce, ki poškodovane objekte še ne nameravajo ali ne zmorejo sanirati, so tudi pozvali, naj se povežejo s krovci, ki lahko PVC folijo na strehah poškodovanih objektov pritrdijo za daljše obdobje.

V občini pripravili pomoč za socialno šibke oškodovance

Predstavnica črnomaljskega Centra za socialno delo Marjetka Papež je predstavila pomoč, ki so jo v občini pripravili za socialno šibke oškodovance. Županja je namreč v ponedeljek imenovala posebno komisijo, ki bo pomoč razdeljevala glede na prispele prošnje. Komisija bo tudi bdela na tem, da pomoči ne bodo podvajali. Sicer pa je Center za socialno delo do danes prejel nekaj več kot 120 prošenj in območni Rdeči križ nekaj manj kot 40 vlog. Štab civilne zaščite je tudi vse občane pozval, da naj pomagajo starejšim glede informacij, kako zaprositi za pomoč. Kot je povzela županja Čemas Stjepanovičeva, je občina državo že zaprosila za pomoč pri sanaciji posledic. Sicer pa skušajo črnomaljski občini pri odpravljanju posledice pomagati tudi različne organizacije in posamezniki.

Po podatkih, predstavljenih na torkovi izredni občinski seji, skupna škoda v Občini Črnomelj znaša 18,5 milijona evrov. Škoda na stanovanjskih objektih je presegla šest milijonov evrov, na gospodarskih znaša skoraj štiri milijone in na industrijskih 6,5 milijona evrov. Škoda na javnih zavodih znaša nekaj več kot 1,2 milijona evrov. Na devetih objektih kulturne dediščine je nastalo za 100.000 evrov, na kmetijskih posevkih in trajnih nasadih pa za nekaj manj kot 330.000 evrov škode. Ocena skupne škode še ni dokončna.