Inšpekcija za okolje in naravo je odredila, da mora Publikus do konca tega meseca odstraniti vseh 690 bal odpadkov, ki so jih nedavno pripeljali na svoje zemljišče v Študo pri Domžalah. S tem se končuje zgodba nesojenega novega odlagališča odpadkov, ki je v preteklih dneh močno vznemirilo krajane Štude in Male Loke.

Krajani so se takoj po tem, ko so ugotovili, da Publikus dovaža na svoje zemljišče v neposredni bližini Petrolove bioplinarne in Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik v Študi balirane odpadke, povezali v civilno pobudo. Ker so se bali, da bi lahko prišlo zaradi morebitnega samovžiga ali požiga v že tako močno obremenjenem okolju do morebitne nove ekološke katastrofe, so zahtevali takojšnjo odstranitev in odvoz baliranih odpadkov na drugo lokacijo.

Prisluhnili so jim tako na občini Domžale, kjer so takoj odredili požarno stražo, kot na republiškem inšpektoratu. Na slednjem so po ogledu na terenu sicer ugotovili, da balirani odpadki družbe Publikus ne povzročajo onesnaženja niti neprijetnih vonjav, kljub temu pa so Publikusu prepovedali nadaljnji dovoz baliranih odpadkov in takojšnjo ograditev oziroma ustrezno označitev začasnega odlagališča odpadkov na zemljišču, ki je v domžalskem prostorskem načrtu opredeljeno kot lokacija za gospodarsko infrastrukturo. Zdaj so odločbi o prepovedi dovažanja novih odpadkov dodali še odločbo o odstranitvi že pripeljanih baliranih odpadkov, kar pomeni, da v Študi kmalu ne bo več niti začasnega odlagališča odpadkov. av