Tri leta minevajo od sodbe evropskega sodišča, ki je Sloveniji naložilo vrsto ukrepov za sanacijo ali zaprtje odlagališča v Bukovžlaku. Ker pa naša država v tem času še ni sprejela ustreznih ukrepov za odlagališča, na katera se nanaša sodba, temveč je sanirala le dve, na katerih predelajo 40.000 ton nevarnih odpadkov, odvrženih na industrijskem območju Gaberje jug, je evropska komisija, preden bi zadevo ponovno predložila sodišču, našo državo na ta dolg opomnila. Ukrepati mora v prihodnjih dveh mesecih.

Najprej raziskave, nato sanacija

Kot so za STA včeraj pojasnili na ministrstvu za okolje in prostor, opomina uradno še niso prejeli, zato ga tudi ne morejo komentirati. Hkrati so dodali, da gre za pričakovano ravnanje evropske komisije v podobnih primerih. Da bo naša država izvedla ustrezne aktivnosti za odpravo kršitev, je napovedala že pred dvema letoma. Ministrstvo za okolje in prostor je s podjetjem Irgo Consulting decembra lani podpisalo pogodbo o izdelavi idejnega projekta za remediacijo zemljin in sanacijo parcele na Teharjah. Sanacijo bi lahko po številnih terenskih in laboratorijskih raziskavah geo- in hidrosfere začeli letos.

»Remediacija tal so tehnološki postopki, s katerimi dosežemo zmanjšanje koncentracije ali dostopnost onesnaževal v tleh do ravni, ko postane tveganje za ljudi in okolje sprejemljivo,« so že lani pojasnili na okoljskem ministrstvu. Izbrani izvajalec bi moral po pogodbi, vredni 819.000 evrov, v letu in pol izdelati dodatne geološke in hidrogeološke ter kemične analize odloženega materiala na območju Bukovžlaka oziroma Teharij. Na podlagi rezultatov izvedenih raziskav bo nato izdelan idejni projekt za sanacijo oziroma remediacijo območja.

Vsa soglasja že imajo

Marca so z ministrstva sporočili, da so za izvajalca del izbrali podjetje Irgo Consulting, ki je že začelo preiskave terena na parceli v Teharjah, ki so potrebne zaradi priprave ustreznega načina remediacije (sanacije) terena in bodo predvidoma trajale do začetka poletja. Ministrstvo je za to pridobilo tudi vsa potrebna soglasja lastnikov zemljišč in upravljalcev infrastrukturnih vodov, ki potekajo po parceli. Sama sanacija, ki bo stala 2,8 milijona evrov, naj bi bila končana leta 2021.

Spomnimo, da so na približno šest hektarov veliko parcelo v Bukovžlaku, ki je v lasti zasebnikov in celjske občine ter je predmet tožbe evropske komisije proti Sloveniji, v preteklosti večinoma nelegalno nasuli 150.000 kubičnih metrov materiala. Gre za pretežno nekdanje cinkarniške odpadke in delno odpadke, ki so nastali ob rušenju stare cinkarne ter tudi pri gradnji trgovskih središč. Kar nekaj časa so kriminalisti iskali tudi »krivce«, ki so na to območje vozili različen material, a jim jih ni uspelo odkriti in jim dokazati morebitnih kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti.