Ministrstvo za okolje in prostor je z odločbo ugodilo zahtevi občine Vrhnika, ki si je prizadevala pridobiti dokumentacijo o inšpekcijskih pregledih, ki so bili v Kemisu opravljeni po 23. marcu letos. Občina je dobila vse podatke, ki jih je zahtevala, pri čemer je inšpektorat zakril nekatere osebne podatke.

Tako je občina Vrhnika pridobila podatke, ki jih bo lahko uporabila, če bo ob ponovnem odločanju gradbeni inšpektorat sklenil, da občina sme biti stranka v postopku. Inšpekcija in okoljsko ministrstvo sta sprva odločila, da občina tega statusa v postopku ne more imeti, a je upravno sodišče po pritožbi občine odločbo ministrstva odpravilo in zadevo vrnilo v ponovno odločanje na inšpektorat. »Moti nas, da lahko Kemis popravlja brez gradbenega dovoljenja. Če bi bil Kemis znova v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja, pa bi imeli možnost vplivati nanj,« je dejala direktorica vrhniške občinske uprave Vesna Kranjc.

Kemis ne bi plačal pol milijona evrov za monitoring

V zvezi s požarom v Kemisu sta na upravno sodišče romali še dve tožbi, obe na dopolnilno odločbo agencije za okolje glede sanacije Tojnice. En upravni spor je sprožil Kemis, drugega pa Bernarda Kropf. Kemis meni, da so ukrepi, ki jih predvideva odločba, »nesorazmerni glede na onesnaženje Tojnice, ki ga je povzročil požar«. Opirajo se na meritve in analize, ki so jih že opravili in zanje plačali 170.000 evrov. Ker ni znano, v kolikšni meri je Tojnico onesnažil Kemis s požarom in koliko je bila onesnažena že prej, niso pripravljeni poravnati stroškov obsežnega monitoringa, ki naj bi znašal okoli 500.000 evrov. »Ne strinjamo se s tem, da odločba agencije za okolje predpisuje izvajanje mesečnih analiz, kajti do želenih rezultatov glede izboljšanja stanja Tojnice bi lahko enako prišli v petih letih, tudi če bi se analize izvajale enkrat ali dvakrat na leto,« pravijo na Kemisu.

»Kompenzacija ni ustrezna«

Po drugi strani Bernarda Kropf meni, da je neustrezen kompenzacijski ukrep, po katerem bi moral Kemis financirati projekt občine na Bevkah z naslovom Pravljične poti – pot močvirskih škratov na Mali plac, katerega vrednost znaša 37.300 evrov. »Absolutno ni primerno, da financirajo ta projekt, kajti Bevke so oddaljene šest kilometrov od Sinje Gorice in nimajo nikakršne povezave s posledicami požara, zato v civilni iniciativi Sinja Gorica menimo, da bi se moralo to upoštevati pri sanaciji po požaru. Če že želijo nekaj financirati, naj to naredijo v dobro vseh Vrhničanov. Verjetno so računali, da bodo financirali ta projekt, potem pa jih ne bo zanimalo nič več. Jaz ne morem pristati na to zamenjavo,« je dejala Bernarda Kropf. Občina bo izvedbo projekta Mali plac ne glede na razplet na sodišču nadaljevala, kajti sredstva zanj so rezervirana v občinskem proračunu.