Mestna občina Celje bo med poletnimi počitnicami zamenjala zemljino na otroškem igrišču enote vrtca Tončke Čečeve na Aljaževem hribu. »Že pred nekaj meseci smo napovedali, da bomo postopno zamenjali zemljino na vseh igriščih celjskih javnih vrtcev, razen na igrišču vrtca Tončke Čečeve na Ljubečni, kjer so izmerjene vrednosti analiziranih težkih kovin pod mejnimi vrednostmi, in na igrišču vrtca Anice Černejeve na Polulah, ki je urejen na umetni masi,« pove Mojca Grušovnik iz službe za odnose z javnostmi na celjski občini.

Zaradi zaščitene Westnove vile se je zapletlo

Na občini so že takrat pojasnili tudi, da so se za to odločili na podlagi končnega poročila stanja tal na igriščih celjskih vrtcev, ki so ga prejeli lani v začetku oktobra in iz katerega je razvidno, da so z izjemo zgoraj omenjenih igrišč na vseh drugih presežene opozorilne ali kritične vrednostni kadmija, svinca in cinka. Na nekaterih igriščih pa je presežena tudi kritična vrednost arzena. »Čeprav smo načrtovali, da bomo med letošnjimi poletnimi počitnicami sanirali otroško igrišče vrtca Tončke Čečeve v Gaberjah, se je projekt tehnično in finančno zaostril. Vrtčevski prostori so namreč v nekdanji Westnovi vili, ki je zaščitena kot kulturni spomenik. Prav tako je zaščitena tudi okolica zgradbe oziroma območje, ki je namenjeno igri otrok in je predvideno za sanacijo,« pravi Grušovnikova.

Celjska območna enota zavoda za varstvo kulturne dediščine je zato postavila pogoje, pod katerimi lahko izvedejo sanacijo, ob upoštevanju vseh zahtev varuhov dediščine pa zamenjave zemljine v času poletnih počitnic ne bi mogli končati. »Bistveno višji pa bodo tudi stroški, zato smo se odločili, da se zamenjave prej lotimo na vrtčevskem igrišču na Aljaževem hribu,« pravijo na občini.

Letos tristo tisočakov za sanacijo

Kar zadeva sanacijo v Gaberjah, pa so trenutno še vedno v fazi priprave izvedbene dokumentacije za sanacijo zemljine in zunanje ureditve igrišča tamkajšnjega vrtca. Sicer pa je v letošnjem proračunu celjske občine v ta namen rezerviranih 300.000 evrov. S podatki in načrti pa so seznanili tudi ravnateljice vrtcev, saj morajo pravočasno pripraviti načrt organizacije dela med poletnimi počitnicami. V času poletnih počitnic bodo namreč v sklopu celovite energetske obnove potekala tudi gradbena dela v enoti Mavrica vrtca Anice Černejeve ter v enotah Iskrica in Živ Žav vrtca Zarja. O vseh aktivnostih pa bodo v vrtcih obveščali tudi starše otrok. mm