Jeseni lani je pred zaprtimi vrati vrtcev v kranjski mestni občini ostalo okoli 200 malčkov, mestni svetnik Jakob Klofutar pa je ob tem podatku poudaril, da bo tudi v prihodnjih letih priliv otrok velik. Največji zavod te vrste v državi vodi nova predsednica sveta, tudi mestna svetnica NSi Irena Dolenc, dokaj nova je tudi ravnateljica Tea Dolinar. Eno njenih prvih kadrovanj je bila zaposlitev svakinje v tajništvu, zdaj pa v zavodu načrtujejo nove zaposlitve. Toda denarja zanje očitno ni dovolj, zato so se odločili, da bodo otrokom namenili manj igrač in slikanic. Do varčevalnih ukrepov zaradi novih zaposlitev je kritičen predstavnik staršev.

»Z nekaterimi spornimi odločitvami v VVZ Kranjski vrtci so se in se še ukvarjajo tako pristojni inšpektorji kot tudi komisija za preprečevanje korupcije. Zame kot predstavnika staršev je sporno, da na račun novih zaposlenih zavod zmanjšuje porabo na področjih, pri katerih so neposredno prizadeti otroci. Mimo veljavnih pravil in brez soglasja ustanovitelja ter kar s sklepi sveta zavoda pod vodstvom gospe Dolenčeve. Rad bi opozoril na še eno predvideno zaposlitev v tajništvu, kjer je že zaposlena svakinja ravnateljice, ki so jo izbrali med več kot sto prijavljenimi,« trdi Robert Lakner, predstavnik staršev v svetu zavoda. Lakner je bil že dalj časa kritičen glede urejanja razmer v zavodu, ki je največji proračunski porabnik s področja družbenih dejavnosti v kranjski občini. Pred leti je na poslovanje opozorilo tudi računsko sodišče, morala je oditi bivša ravnateljica, napake so bile najbolj očitne pri javnem naročanju.

Zmanjšanje »določenih stroškov«

Ravnateljica vzgojno-varstvenega zavoda Kranjski vrtci Tea Dolinar nam je glede kadrovanja odgovorila, da se vselej izloči iz postopkov, kadar se na razpis prijavi njej znana oseba, in po njenem niti inšpektorat za delo pri tem ni našel nepravilnosti. Na vprašanje, ali je med novimi zaposlenimi tudi njena svakinja, ni odgovorila.

Razpisi za nova delovna mesta še ne potekajo, saj kadrovskega načrta mestna občina Kranj (še) ni potrdila, ravnateljica pa je povedala, da nameravajo zaposliti štiri pomočnice vzgojitelja, saj so ob primerjavi z drugimi večjimi vrtci ugotovili, da jih potrebujejo za zagotavljanje optimalnih in varnih pogojev. Potrdila je tudi, da naj bi zaposlili »tajnika vzgojno-varstvenega zavoda in štiri osebe za delo v kuhinjah«.

Zaposlovanje je že potrdil svet zavoda, obenem pa je Dolinarjeva povedala, da se je cena varstva za starše že dvignila lansko jesen in bi bilo zato s stroški dodatnih zaposlitev težko ponovno obremeniti starše. Zato sta strokovni in organizacijski kolegij pripravila prioritetni nabor stroškov, ob katerem bi »ohranili strokovno delo in kakovost izvedbe programa«. Kot trdi ravnateljica, bodo s soglasjem sveta zavoda zmanjšali določene stroške »na področju materiala in storitev«.

Iz dokumentov zavoda pa je mogoče razbrati, da bo manj igrač, manj slikanic, da bodo varčevali pri prehrani ipd. Robert Lakner je opozoril, da naj bi bilo načrtovanih zaposlitev še več, čeprav imajo v vzgojno-varstvenem zavodu Kranjski vrtci, kot pravi, enajst odstotkov več strokovnega kadra kot na primer v primerljivem zavodu v Velenju.

V mestni občini Kranj so v zadnjih letih zagate pri otroškem varstvu reševali v glavnem s koncesijami, v letošnjem letu pa so svetniki ob odločanju za podporo javno-zasebnemu partnerstvu pri gradnji nujno potrebnega vrtca v Bitnjah opozarjali tudi na nepravilnosti v vzgojno-varstvenem zavodu Kranjski vrtci. V svet zavoda je bil namreč v neskladju s predpisi že tretjič imenovan nekdanji kranjski podžupan Jakob Klofutar, ki je kot predsednik sveta zavoda izpeljal tudi imenovanje nove ravnateljice Dolinarjeve. Da Klofutar ne bi smel biti član sveta zavoda, je ugotovila pristojna državna inšpekcija, zato je iz sveta odstopil.