»Naša finančna stabilnost je zagotovo jamstvo za dodatno zaupanje poslovnih in individualnih subjektov v slovenskem in mednarodnem poslovnem okolju,« so ob tem izpostavili v Marlesu. Bonitetna hiša Bisnode je najvišjo bonitetno oceno AAA podelila zgolj 6,8 odstotku slovenskih podjetij. Družba Marles hiše Maribor z uvrstitvijo v ta najožji krog najboljših poslovnih subjektov v državi nadgrajuje svoj ugled ter povečuje zaupanje tako v domačem kot v tujem poslovnem okolju.

Zanesljivo in kredibilno podjetje

»Z nadpovprečnim poslovanjem in z najvišjo oceno bonitetne odličnosti dokazujemo, da smo zanesljiv in kredibilen poslovni subjekt, ki z nenehnim vlaganjem v razvoj verodostojno izkazuje visoko kakovost poslovanja na vseh ravneh, tako glede plačilne sposobnosti kot glede zanesljivosti dobave in kakovosti izdelkov ter storitev,« je dejal Božac. »Z odličnimi poslovnimi rezultati smo znova dokazali, da smo daleč največji in najpomembnejši slovenski proizvajalec in izvoznik lesenih objektov, ki ima vodilno strateško in razvojno vlogo na področju lesenih montažnih objektov.«

Letos bodo prihodki zrasli za četrtino

V Marlesu napovedujejo, da bo tudi letošnje leto poslovno zelo uspešno. V primerjavi z lanskim letom načrtujejo, tako na ravni podjetja kot na ravni celotne skupine, 25-odstotno povečanje prihodkov, temu primerno večji pa bo tudi dobiček. Bistveno večje prihodke načrtujejo na slovenskem trgu in tudi na večini glavnih izvoznih trgov, kot so Švica, Nemčija in Avstrija. »Naša pričakovanja temeljijo na že sklenjenih poslih, s katerimi imamo že zagotovljen pričakovan obseg prihodkov oziroma njihovo rast,« je dejal sogovornik in poudaril, da Marles z izvozom proda približno dve tretjini vseh prihodkov.

Dolgoletna tradicija prepriča kupce

Marles je v svoji 76-letni zgodovini doslej zgradil že več kot 28.000 individualnih in več kot 400 javnih objektov. To je njihova velika konkurenčna prednost, saj je za kupce izjemno pomembno, da zaradi specifičnosti gradnje z lesom ter lesa kot gradbenega materiala izberejo izvajalca, ki ima čim več izkušenj na področju gradnje z lesom. V Marlesu vseskozi ohranjajo tehnično jedro, ki je danes sposobno slediti vsem smernicam, ki jih postavlja trg, in se trudijo izpolniti še tako zahtevne želje kupcev. Zaposleni v proizvodnji so se skozi leta dela z lesom navadili zaznavati in prepoznavati najmanjše anomalije v lesu in ga obdelovati tako dolgo, da doseže mejo popolnosti.

Rast povpraševanja po skoraj ničenergijskih objektih

Marlesov celoten razvoj je usmerjen v gradnjo energijsko varčnih objektov iz obnovljivih materialov, ki zagotavljajo nizke stroške uporabe in vzdrževanja v celotni življenjski dobi. Že kar nekaj časa ponuja povsem individualno zasnovane, skonstruirane in zgrajene objekte povsem po željah kupcev. »Tudi povpraševanje v letu 2017 je bilo usmerjeno predvsem v gradnjo individualno zasnovanih objektov, opažamo pa tudi, da se kupci odločajo za vedno bolj racionalne tlorisne rešitve. Vse večja je tudi ozaveščenost samih investitorjev za energijsko učinkovito gradnjo, kar je bilo lani posebej zaznati, saj se je bistveno povečalo povpraševanje po skoraj ničenergijskih objektih,« je dejal sogovornik.

Novi trendi se kažejo v gradnji visokoučinkovitih nizkoenergijskih, pasivnih in aktivnih objektov. Povečuje se delež energijsko varčne gradnje in montažne lesene gradnje na splošno. Za stavbe, grajene v Marlesovi pasivni tehnologiji, je značilno, da v celotnem življenjskem ciklu zaradi ekološke neoporečnosti ne obremenjujejo okolja. Večji nadzor nad porabo energije in njena učinkovita raba se izražata v višji ravni toplotnega ugodja v prostorih in boljšem počutju, saj pasivna hiša uporabnikom ponuja nadstandardno bivalno klimo.

Kmalu popolna energijska samozadostnost

Nadaljnji razvoj gre tudi v Marlesu v smeri popolne energijske samozadostnosti večine objektov. To dosegajo z dodatnimi ukrepi na področju zmanjšanja energijskih izgub na eni ter z implementacijo naprav za pridobivanje energije iz okolja na drugi strani. »Pri izolaciji objekta in njegovi zrakotesnosti smo tehnološko že blizu optimalnih rešitev, pri katerih je pomembno zgolj še razmerje med vloženo ceno in doseženim učinkom pri uporabi posameznih oblik izolacij in materialov, ki zagotavljajo zrakotesnost objekta,« je povedal Božac in dodal, da lahko več novosti pričakujemo na področju tehnologij, ki bodo omogočale izkoriščanje virov iz okolja, kjer se bo izboljšala učinkovitost sedanjih toplotnih črpalk. Prav tako je pričakovati učinkovitejše sisteme, ki bodo omogočali še bolj nadzorovano prezračevanje.

Veliko možnosti je še pri razvoju sistemov, ki bodo omogočali izrabo energije sonca in vetra ter tudi padavin, ki jih je prav tako treba izkoristiti pri obratovanju objekta. Marles zato že danes v vse objekte standardno vgrajuje predpripravo za vgradnjo fotovoltaike in polnilnih enot za električni avtomobil.