Zgradili so že več kot 28.000 individualnih objektov ter več kot 400 vrtcev in šol, kar je razlog, da ima Marles pomembno strateško vlogo na področju razvoja lesene montažne gradnje tako v Sloveniji kot v tujini. V proizvodnji uporabljajo zgolj certificirane in preverjene materiale najvišje kakovosti, ki izpolnjujejo najstrožje zahteve na področju celotne Evropske unije in s katerimi se zagotavlja maksimalno potresno, požarno in poplavno varno gradnjo. Celoten razvoj je usmerjen v gradnjo energijsko varčnih hiš iz obnovljivih materialov, ki poleg zavezanosti ekologiji zagotavljajo minimalne stroške uporabe in vzdrževanja v celotni življenjski dobi.

Referenčni objekti v tujini

Leto 2016 je bilo za poslovanje podjetij poslovnega sistema Marles zelo uspešno, saj so v družbah skupaj ustvarili več kot 1,2 milijona evrov čistega dobička. Dve tretjini prihodkov ustvarijo z izvozom, največ v Nemčiji, sledijo ji trgi v Avstriji, Švici in Italiji. Zaradi svoje strateške, izvozno zastavljene usmeritve, imajo v tujini ustanovljene hčerinske družbe, ki jim obseg poslov prav tako raste.

Lani so zgradili nekaj izjemnih objektov, na katere so lahko upravičeno ponosni. Tako so v Švici že v začetku leta 2016 postavili objekt Terrasenhaus, ki je premaknil meje gradnje z lesom in doživel izjemen odziv v strokovni javnosti. Navedeni objekt je še eden od prestižnih referenčnih objektov, ki jih je Marles postavil v Švici in s katerimi se uvršča med pomembnejše in najbolj prepoznavne proizvajalce lesenih montažnih objektov v srednji Evropi. Večje število pomembnejših in prepoznavnejših objektov so v preteklem letu izvedli tudi v Nemčiji, kjer že nekaj let postavljajo arhitekturno zelo zanimive in tehnološko dovršene objekte. Nemčija je sicer njihov največji izvozni trg, na katerem so lani ustvarili več kot 4,5 milijona evrov prihodkov.

Izvirna domača novost

Tudi v Sloveniji je podjetje vodilni ponudnik izvirnih arhitekturnih in tehnološko dovršenih individualno zasnovanih objektov. Že lani so začeli snovati, v letošnjem marcu pa so dokončali in javnosti predstavili povsem nov produkt, ki je odgovor na sodobne bivanjske izzive in na trajno potrebo po mobilnosti sodobnega uporabnika, zato so ga poimenovali »mobilni leseni dom«. Objekt ima masivno leseno konstrukcijo s polnili iz toplotne izolacije. Uporabljeni materiali so obnovljivi, lokalno dostopni, s čim manjšim vložkom energije na učinek. Celotni objekt je samonosna konstrukcija, ki se jo samostojno transportira in v enem kosu postavi na lokaciji montaže. Namenjen je za širok nabor uporabnikov, tako individualnih kot v večjih urbanih soseskah, saj so objekti primerni za paviljonsko umestitev v naravno okolje, kjer se s svojo zadržanostjo spontano zlijejo v naravo.

Najvidnejše projekte v letošnjem letu načrtujejo na trgih Italije, Švice in Nemčije. Tako so že podpisali pogodbo za izvedbo velikega večnamenskega objekta v Italiji s površino 640 m2, ravnokar usklajujejo zadnje podrobnosti za 15-stanovanjski objekt v Švici, katerega vrednost zgolj montažnih elementov z montažo bo presegala milijon evrov. V Nemčiji načrtujejo izvedbo več projektov, katerih vrednost bo skupaj najbrž prav tako presegala pet milijonov evrov. Vse to bo povzročilo povečanje prihodkov tako na domačem kot tudi na tujih trgih, posledično pa bo to pomenilo dodatno zaposlovanje in tudi povečanje ustvarjenega dobička. Zato že načrtujejo tudi posodabljanje proizvodnje in izboljševanje delovnih pogojev predvidoma tudi povečanega števila zaposlenih. (ktm)