Delničarji bodo odločali tudi o pooblastilu upravnemu odboru družbe, da lahko v naslednjih 36 mesecih kupuje lastne delnice, ki jih lahko po svoji presoji umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala, izhaja iz sklica, danes objavljenega na spletni strani Ljubljanske borze.

O podobnem predlogu bo isti dan odločala tudi skupščina družbe KD. Ta bo odločala še o tem, da se bilančni dobiček za lani, ki znaša 1,12 milijona evrov in zajema preneseni dobiček v višini 2,81 milijona evrov, zmanjšan za čisto izgubo lanskega poslovnega leta v višini 1,69 milijona evrov, prenese v prihodnja leta.

Družba KD Group in Generali CEE Holding sta pogodbo o prodaji Adriatic Slovenice pod odložnimi pogoji sklenila konec maja. Posel bo po načrtih zaključen v drugi polovici leta. Generali bo s prevzemom Adriatic Slovenice in KD Skladov, ki so v njeni lasti, postal druga največja zavarovalna družba v državi.