Slovenščina je mednarodno priznani državni jezik, zato bi od predsednika slovenske politične stranke pričakovali, da državotvorno jezikovno držo udejanja tudi v domačem »poštnem prometu«. Če Janez čestita Janezu v angleščini, je »pod streho« prvega Janeza najbrž res nekaj hudo narobe. Toliko slabše, če to počne minister za zunanje zadeve. Preprosto nehigiensko in slaboumno. Spoštljiv odnos do materinščine je zagotovo tudi merilo kulturne ravni pisca, ki se po nepotrebnem in brez zrna soli afna v tujem jeziku. »Mojstru« K. E. tudi sporočam, da sem svoj upokojenski volilni glas na nedavnih volitvah nemudoma preprosto (simply) preusmeril drugam. Slovenska politična stranka, ki se norčuje iz mojega maternega jezika, si ga pač ne zasluži. Ne zdaj ne kdaj drugič.

* Pomenski prevod: mojster K. E., slabše preprosto ne more biti.

Silvo Kristan, Podkoren