Kot sta poudarila krški župan Miran Stanko in predsednik brestaniške krajevne skupnosti Vlado Bezjak, so z več kot 1,1 milijona evrov vredno naložbo bistveno izboljšali prometno varnost na območju križišča državne ceste Podsreda–Brestanica in odcepa proti Armeškemu, predvsem pa so razbremenili okolico osnovne šole in vrtca.

»Zdaj ves promet, ki je prej tekel mimo šole in vrtca, teče po krožišču, mimo bazena in po preurejenem križišču proti Jetrnemu selu. Odsek pri šoli je zdaj namenjen le pešcem in kolesarjem,« dodaja Stanko. Projekt je poleg krožišča vključeval še ureditev parkirišča pri bazenu, zgraditev mostu čez Dovški potok, ureditev javne razsvetljave, pločnikov, kolesarske steze, avtobusnih postajališč, meteorne in fekalne kanalizacije. Ob tej priložnosti so namenu predali tudi 388.000 evrov vredno kanalizacijsko omrežje v Jetrnem selu ter položili cevi za širokopasovno povezavo. Junija bodo v Brestanici odprli tudi nov vrtec Palček pri osnovni šoli Adama Bohoriča, v katerem so sicer malčki že od marca.