Bralec nas je opozoril, da je pred občinsko stavbo v Medvodah plačal kazen za nepravilno parkiranje, čeprav znak, ki označuje, da je dovoljeno parkirati le zaposlenim na občini, ni dovolj viden.

»Na mestu, kjer je dovoljeno parkirati le vozilom občine, je postavljen prometni znak. Ta znak ni viden, če se povsem legalno in po vseh predpisih pripelješ do parkirišča z druge strani. To se je zgodilo tudi meni. Tam voznik tega znaka ne more videti, prav tako na samem parkirišču ni označeno, da tam ni dovoljeno parkirati. Torej stvari niso označene, a kaznujejo vseeno,« je dogodek opisal naš bralec in priložil fotografijo, ki potrjuje njegovo izjavo, obenem pa kaže še na to, da jo je brez kazni odnesel voznik občinskega vozila, ki je parkiral napačno.

Občina bo spremenila oznake

Sonja Rifel z oddelka za splošne, premoženjskopravne in družbene zadeve na medvoški občini pravi, da navedbam bralca delno pritrjujejo, a dodaja, da ne bi mogli najti drugačne možnosti pri postavitvi znaka.

»Po preučitvi razmer smo ugotovili, da optimalna postavitev vertikalne signalizacije na tem parkirišču z upoštevanjem vseh zahtev pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah ni mogoča. Občina Medvode bo zato v najkrajšem času vse parkirne prostore na tem parkirišču označila s horizontalno talno oznako R,« je sporočila in našemu bralcu svetovala, naj poda ugovor zoper plačilni nalog. Ta je medtem plačilni nalog že poravnal, vendar želi vseeno opozoriti na nepravilnosti pri delu občinskega redarstva. Letos so sicer v Medvodah izdali 14 plačilnih nalogov, pri čemer poudarjajo, da kazni niso bile le posledica neustrezno postavljene vertikalne prometne signalizacije.

Sonja Rifel je dodala, da obiskovalci večkrat zasedejo rezervirane parkirne prostore. »Zato se zgodi, da zaposleni službena vozila parkirajo tudi zunaj označenih rezerviranih parkirnih prostorov, kar seveda ni opravičljivo, zato smo na to ponovno opozorili vse zaposlene,« je še dodala. aro