Spremembe pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah iz let 2015 in 2017 so uvedle nekaj novosti pri označevanju območij parkiranja, čemur sledijo tudi v ljubljanski mestni občini. Z novo signalizacijo bo odslej označen le začetek oziroma konec območja plačljivega parkiranja ob cestiščih, informacije o načinu parkiranja, denimo kdaj je parkiranje plačljivo in koliko stane, pa vozniki dobijo na dopolnilnih tablah prometnih znakov ob vstopu na to območje. Namen tovrstnega območnega označevanja je, so zapisali na občini, predvsem zmanjšanje prekomerne obremenitve urbanega okolja s prometno signalizacijo.

»Consko označevanje pomeni, da takšna ureditev parkiranja velja na vseh označenih parkirnih prostorih na celotnem območju, od označenega vstopa do označenega izstopa z območja. Izjema so parkirni prostori na območju, ki so s prometno signalizacijo drugače označeni (invalidski, kratkotrajni, rezervirani za polnjenje električnih vozil ali souporabo avtomobila),« pojasnjujejo na občini. Ob tem dodajajo, da so informacije o času, ko je potrebno plačilo parkirnine, načinu plačila in ceni še vedno tudi na parkomatih.

Prvič so na občini območje plačljivega parkiranja s tovrstnim conskim označevanjem uredili septembra 2016, ko so prenovili del Pražakove in Slomškove ulice ter Kolodvorsko ulico. Leto kasneje so na enak način uredili še območje Tabora med Resljevo in Masarykovo cesto ter Maistrovo, Ilirsko in Komenskega ulico kot tudi območje Bobenčkove ulice ob Tržaški cesti. »V prihodnje bodo ob prenovah cest in spremembah prometnih ureditev tovrstna območja parkiranja označena tudi na številnih drugih lokacijah mesta Ljubljana,« na občini voznike opozarjajo, naj bodo pozorni na prometno signalizacijo v mestu. žir